30 listopada 2023

WAP.272.8.2023.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu komputerowego, niszczarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego_04.12.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ułatwienia dostępu