Kategoria: Pisma

10 lipca 2020

Ważne! Wyprawka szkolna – szacunek danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2020 roku

Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin Informuję, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają ostatnie procedury dotyczące przyjęcia Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna”. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników uczniom wyszczególnionych grup według załączonej tabeli. W załączonej […]

3 lipca 2020

Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2020 roku

Załączniki Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2020 roku Data: 2020-07-03, rozmiar: 582 KB Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2020 roku Data: 2020-07-03, rozmiar: 28 KB Tabela dotyczącą wskaźników dochodów […]

17 kwietnia 2020

Szacunkowe dane do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin   W związku z art. 55, art.  58 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 […]

8 kwietnia 2020

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez JST oraz inne niż JST osoby prawne i osoby fizyczne w województwie warmińsko-mazurskim – rok szkolny 2020/2021 Data: 2020-04-08, rozmiar: 24 KB Terminarz opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji Data: 2020-04-08, rozmiar: 47 KB Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych placówek w województwie warmińsko-mazurskim – […]

5 marca 2020

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski – Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II

Komenda Główna OHP zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, pt.: Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II, którego głównym celem jest uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wartości uniwersalnych wynikających z Jego nauczania. Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w każdym […]

25 lutego 2020

Informacja o ogłoszeniu konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonym konkursie pt. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” „Od wykluczenia do aktywizacji Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych […]

25 lutego 2020

Cash Lajf Balans” – kampania społeczno-edukacyjna o przedsiębiorczości dla młodzieży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało kampanię społecznoedukacyjną „Cash Lajf Balans”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Polska Wschodnia. Celem działań jest wzmocnienie przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej, poprzez zachęcenie młodych ludzi do rozwoju pasji i przekuwania ich we własny biznes. Młodzież zaznajomi się z podstawowymi pojęciami z zakresu przedsiębiorczości oraz rozszerzy […]

11 lutego 2020

Przyznawanie wyróżnień w postaci tytułu „Zawodowy Pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy Mistrz” w r. szk. 2019/2020

Załączniki Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Data: 2020-02-11, rozmiar: 71 KB Regulamin przyznawania wyróżnienia w postaci „Zawodowy pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy mistrz” Data: 2020-02-11, rozmiar: 21 KB Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie tytułu Zawodowy Mistrz Data: 2020-02-11, rozmiar: 14 KB Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie tytułu Zawodowy Pracodawca Data: 2020-02-11, […]