Kategoria: Pisma

16 sierpnia 2021

Dotacja podręcznikowa – aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji na rok 2021

Załączniki Załącznik_nr_5_2021 Data: 2021-08-16, rozmiar: 128 KB Załącznik_nr_1_2021 Data: 2021-08-16, rozmiar: 22 KB Załącznik_nr_2_2021 Data: 2021-08-16, rozmiar: 124 KB Załącznik_nr_4_2021 Data: 2021-08-16, rozmiar: 22 KB Wskaźniki refundacja Data: 2021-08-16, rozmiar: 18 KB Wskaźniki Data: 2021-08-16, rozmiar: 14 KB Pobierz wszystkie pliki

15 kwietnia 2021

Dotacja podręcznikowa – wnioski o udzielenie dotacji na rok 2021

Załączniki Załącznik nr 4 Data: 2021-04-15, rozmiar: 22 KB Załącznik nr 5 Data: 2021-04-15, rozmiar: 128 KB Wskaźniki Data: 2021-04-15, rozmiar: 14 KB Załącznik nr 1 Data: 2021-04-15, rozmiar: 22 KB Załącznik nr 2 Data: 2021-04-15, rozmiar: 124 KB Wskaźniki refundacja Data: 2021-04-15, rozmiar: 18 KB Pobierz wszystkie pliki

2 kwietnia 2021

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego Proszę Państwa o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek oraz terminarzem ich opracowywania, opiniowania i zatwierdzania – art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z […]

16 lutego 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2021 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin   W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy. Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą […]

4 lutego 2021

Wychowanie przedszkolne – Podział klasyfikacji budżetowej na rozdziały w dotacji

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia w 2021 roku wynosi 1 471 zł. W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej […]

12 stycznia 2021

Projekt grantowy „TIK? TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału projekcie grantowym ,,TIK? TAK!”  w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy […]