Kategoria: Pisma

15 listopada 2021

„Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie i rozwoju edukacyjno-zawodowym ucznia. Warsztat dla dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych z województwa warmińsko – mazurskiego”