Kategoria: Pisma

12 stycznia 2021

Projekt grantowy „TIK? TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału projekcie grantowym ,,TIK? TAK!”  w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy […]

7 stycznia 2021

By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać…

By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać… Ogólnopolska kampania społeczna Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organów prowadzących szkoły, Dyrektorzy szkół podstawowych, Nauczyciele, Rodzice Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 pod hasłem: „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól […]

28 grudnia 2020

Otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r. Więcej informacji na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej pod adresem: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

14 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe z dotacji na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym za 2020 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin  Uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2020 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych. Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o […]

14 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „Dotacja podręcznikowa” za 2020 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin Zgodnie z art. 59 ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku […]

9 grudnia 2020

Rozliczenie z dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Przypominamy o obowiązku przedłożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym […]

9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „AKTYWNA TABLICA” za 2020 rok – Gminy, Powiaty, Stowarzyszenia i Fundacje

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Przypominamy o konieczności dokonania szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2020 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Dotację […]

9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „Wychowanie Przedszkolne” za 2020 rok – Gminy i Powiaty

Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin Przypominamy o konieczności dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2020 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego”. Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania): Załącznik nr 1 – Rozliczenie dotacji – Wychowanie przedszkolne, Załącznik nr 2 – Aplikacja do […]

8 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „Wyprawka Szkolna” za 2020 rok

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) oraz uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i […]

7 września 2020

Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” za r. szk. 2019/2020

20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej Zarządzeniem Nr 46/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułu w kategorii „Zawodowy Pracodawca” oraz w kategorii „Zawodowy Mistrz” za rok szk. 2019/2020. Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych […]

17 kwietnia 2020

Szacunkowe dane do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin   W związku z art. 55, art.  58 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 […]

8 kwietnia 2020

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez JST oraz inne niż JST osoby prawne i osoby fizyczne w województwie warmińsko-mazurskim – rok szkolny 2020/2021 Data: 2020-04-08, rozmiar: 24 KB Terminarz opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji Data: 2020-04-08, rozmiar: 47 KB Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych placówek w województwie warmińsko-mazurskim – […]