Kategoria: Pisma

31 grudnia 2019

Aplikacja do rozliczenia finansowego „Wychowanie Przedszkolne” za 2019 rok – Gminy i Powiaty

Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin Nawiązując do informacji z dnia 9.12.2019 r. przedkładam załącznik nr 1 oraz aplikację niezbędną do dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania Przedszkolnego”. Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania): Załącznik 1 – […]

30 grudnia 2019

Wzór rozliczenia finansowego „AKTYWNA TABLICA” za 2019 rok – Gminy i Powiaty

Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin Uprzejmie informuję, że załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2019 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA […]

9 grudnia 2019

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na 2019 rok

Załączniki Załącznik nr 4 – Załącznik_nr_8_2019 Data: 2019-12-09, rozmiar: 243 KB Załącznik nr 4 – Załącznik_nr_9_2019 Data: 2019-12-09, rozmiar: 245 KB Załącznik nr 3 – Załącznik_nr_6_2019 Data: 2019-12-09, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 3 – Załącznik_nr_7_2019 Data: 2019-12-09, rozmiar: 19 KB Załącznik nr 1 – Tabela do rozliczenia dotacji celowej Data: 2019-12-09, rozmiar: 11 KB […]

2 października 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne

Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie Miast oraz Wójtowie Gmin W związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 […]

6 września 2019

Wygraj mobilną pracownię multimedialną dla swojej szkoły w ramach konkursu #OSEWyzwanie!

Do wzięcia udziału w konkursie #OSEWyzwanie! zaprasza Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Biorąc udział w konkursie blisko 800 szkół z całej Polski może wygrać najnowocześniejszą mobilną pracownię multimedialną, składającą się m.in. z 16 laptopów. Do konkursu mogą przystąpić szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu (w tym warunki uczestnictwa w […]

3 września 2019

Wyprawka szkolna – weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2019 roku

Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin ZK.3146.2.2019.AŚ Olsztyn, 3 września 2019 r. Z uwagi na wyznaczony, w Uchwale Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”, termin do dnia 24 września 2019 r. przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego zweryfikowanych danych […]