Kategoria: Dyrektorzy szkół

30 kwietnia 2021

Wirtualny spacer po gmachu Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo,

Na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy informację o wirtualnym spacerze po gmachu Ministerstwa Finansów. Jest to nowe narzędzie przygotowane z myślą o wszystkich osobach, które interesują się historią i architekturą.

Wirtualny spacer może być pomocnym narzędziem dla nauczycieli: historii, języka polskiego, plastyki, historii sztuki, a także wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome bądź Firefox.

Link: www.gov.pl

2 kwietnia 2021

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli
województwa warmińsko-mazurskiego

Proszę Państwa o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek oraz terminarzem ich opracowywania, opiniowania i zatwierdzania – art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Zakres opinii Kuratora Oświaty będzie dotyczył:

  1. Realizacji szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas.
  2. Zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
  3. Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
  4. Zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

12 lutego 2021

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli województwa warmińsko – mazurskiego do uczestnictwa w projekcie pod nazwą: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Projekt realizowany jest na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje: ocen.olsztyn.eu

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn
telefon stacjonarny: 89 534 96 90
telefon mobilny: 538 536 726
e-mail: ocen@ocen.olsztyn.eu

4 lutego 2021

Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie organizuje konkurs pod nazwą: Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”.

Celem konkursu jest, między innymi, kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie szkoły: urszulanki.lublin.eu

12 stycznia 2021

IV edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem zapraszają  do udziału w IV edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości
i znaczenia dla społeczeństwa oficjalnych statystyk, promocja pracy zespołowej i współpracy między uczniami.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej oraz części europejskiej.

Część krajowa odbywa się w dwóch językach: po polsku i częściowo po angielsku. Składa się
z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych. Część europejska polega
na przygotowaniu  2 minutowego filmu na zadany temat.

Rejestracja uczestników jest już dostępna i trwa do 25 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się
na stronie: https://eks.stat.gov.pl/

Ułatwienia dostępu