6 grudnia 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe.

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Z uwagi na konieczność ochrony interesu osób zainteresowanych podjęciem kształcenia w celu przekwalifikowania lub uzyskania (uzupełnienia) kwalifikacji zawodowych, Kuratorium Oświaty odwołuje do linku  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uwaga-na-kursy-oferowane-przez-komercyjne-firmy-szkoleniowe  ostrzegającego przed kursami firm szkoleniowych „podszywających się” pod system oświaty.

Ułatwienia dostępu