Kategoria: Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

2 kwietnia 2021

Erasmus+ roczny budżet na lata 2021-2027 przyjęty przez Komisję Europejską

Erasmus+: ponad 28 miliardów euro na wsparcie mobilności i edukacji dla wszystkich w Unii Europejskiej i poza nią.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wydała komunikat, w którym Komisja Europejska dnia 25 marca przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Nowy, odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Komunikat Komisji Europejskiej znajduje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji: www.frse.org.pl

Roczny program prac na rzecz realizacji programu Erasmus+ w 2021 roku oraz terminy składania wniosków dostępne są w linkach:
ec.europa.eu
erasmusplus.org.pl

9 lipca 2020

Nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że we wrześniu 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji planuje uruchomić III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest dla uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Głównym założeniem inicjatyw są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni. Czas trwania przedsięwzięć, w zależności od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych, może trwać 6 bądź 12 miesięcy. Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej projektu power.frse.org.pl oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego z pracownikami zespołu PO WER SE (tel: 22 46 31 690, e-mail: powerse@frse.org.pl)