Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole

17 listopada 2020

Spot profilaktyczny adresowany do rodziców

Informujemy, że w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. Spot dostępny jest pod adresem: drive.google.com – wersja MAX (rozdzielczość); drive.google.com – wersja MIN (rozdzielczość). Zapraszamy do […]

5 listopada 2020

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Pomiary średniorocznego stężenia radonu są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. w budynkach użyteczności publicznej do dnia 15 grudnia 2020 r. Zachęcamy do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: www.gov.pl

5 listopada 2020

Szkolenie on-line w ramach projektu „Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”

Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego to projekt przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży oraz podniesienie […]

29 października 2020

Akcja informacyjna „Czad – Cichy Zabójca”

Olsztyn, 28 października 2020 r.   Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego   Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon grzewczy 2020/2021. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Dostrzegając szczególną wagę problemu, polecam […]

7 października 2020

„Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi” – spotkanie online z młodzieżą

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpoczynają realizację projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie… Zjawisku handlu ludźmi. Przemocy rówieśniczej. Eksperymentowaniu z narkotykami, środkami odurzającymi oraz papierosami. Zagrożeniom w Internecie. Niebezpiecznym zachowaniom podczas wypoczynku letniego”. Głównym celem projektu jest […]

1 września 2020

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli

Informujemy, że w Głównym Inspektoracie Sanitarnym został opracowany poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki”. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności. Zakres tematyczny informacji zawartych w Poradniku stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Zawiera on praktyczne wskazówki do podejmowania działań prewencyjnych w […]

9 czerwca 2020

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi – portal informacyjny www.handelludzmi.eu

Zachęcamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych do korzystania z portalu informacyjnego MSWiA – www.handelludzmi.eu, który poświęcony jest zjawisku handlu ludźmi. Na portalu znajdą Państwo szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, a także materiały informacyjne, filmy edukacyjne, scenariusze do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Cenną pomocą dla młodzieży i wychowawców prowadzących zajęcia […]

10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Informujemy, że z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w […]

9 lipca 2019

Informacja na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej

Przypominamy, że w Polsce od 2010 r. istnieje System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Założenia systemu zostały opracowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod […]

5 czerwca 2019

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Proszę Państwa o rozważenie możliwości przeprowadzenia w szkołach godzin wychowawczych dla młodzieży, uwzględniających tematykę zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą. Materiały pomocnicze […]

13 maja 2019

Pismo WMKO dotyczące bezpieczeństwa

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego   Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązuję Państwa Dyrektorów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do: przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa […]

11 kwietnia 2019

„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”. Panel II – nabór uczestników szkolenia

Uprzejmie informujemy, że 22 maja 2019 r. (środa) w godzinach 09:00 – 13:00 w sali 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych dla nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów szkolnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem szkolenia jest Komenda Wojewódzka Policji w […]

10 kwietnia 2019

Ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Informujemy o inauguracji ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Celem kampanii, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Istotą działań podejmowanych w trakcie kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych […]

19 marca 2019

Dzień Otwarty jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego

21 marca 2019 r. Warmińsko-Mazurska Policja zaprasza uczniów i nauczycieli do odwiedzania jednostek Policji w ramach tzw. dnia otwartego. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia długofalowych działań edukacyjno-profilaktycznych pn. „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji” realizowanych w garnizonie warmińsko-mazurskim już od 2010 roku. Podczas wizyty funkcjonariusze opowiedzą o swojej pracy, porozmawiają z uczestnikami […]