Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole

20 sierpnia 2021

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, proszę Państwa dyrektorów o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, ale również podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do Państwa jednostek. Przypominam, […]

31 maja 2021

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się wakacjami, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na uwrażliwienie uczniów w zakresie bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Poważne zagrożenie stanowi handel ludźmi. Na zetknięcie się z grupami przestępczymi, trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy, ale również […]

26 maja 2021

„Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom w ruchu drogowym” – spotkanie online

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 2 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach 11.50 – 12.50 na platformie Zoom odbędzie się spotkanie on-line „Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom  w ruchu drogowym” adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.   Wydarzenie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w […]

14 maja 2021

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zasad ruchu drogowego i warsztaty z zakresu egzaminowania kandydatów na kartę rowerową

Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 14 czerwca 2021 r. odbędzie się szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Organizatorem szkolenia jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Celem szkolenia […]

26 lutego 2021

Poradnik „Klikam z głową”

Współcześni użytkownicy (dzieci i młodzież) nowoczesnych technologii stykają się z negatywnymi zjawiskami, jakimi są: przemoc, hejt, patostream czy sexting. Dlatego istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik pt. „Klikam z głową”, który nie tylko opisuje ww. zagrożenia, ale również przedstawia sposoby reagowania na nie. […]

15 lutego 2021

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zagrożenia związanego z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich dni temperatura powietrza znacznie spadła, co spowodowało, że zbiorniki wodne pozamarzały, kusząc do zabaw na lodzie. Zamarznięte zbiorniki wodne, rzeki, stawy i jeziora są miejscami bardzo niebezpiecznymi. Często nie dostrzegają tego osoby, które decydują się wchodzić na lód. Są to zarówno osoby dorosłe, […]

20 stycznia 2021

Loguj się z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz […]

23 grudnia 2020

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” – zajęcia online dla uczniów klas 1-3

Główny Inspektorat Transportu Drogowego od wielu lat realizuje w placówkach oświatowych projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. Zajęcia w formie bezpośrednich spotkań oraz narzędzia edukacyjne zostały dostosowane do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie przestrzegania zasad BRD, a w konsekwencji ochrona […]

11 grudnia 2020

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Informujemy, że Rzecznik Praw Dziecka uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy, prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dostępy jest pod numerem 800 12 12 12, a czat internetowy na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych opłat, czat internetowy ma […]

9 grudnia 2020

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, trwa właśnie okres jesienno-zimowy, w którym dni są coraz krótsze, bardziej mgliste i deszczowe – to wszystko pogarsza bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie narażoną grupą w tym okresie są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli przede wszystkim piesi. Trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą być niewidoczni dla innych […]

17 listopada 2020

Spot profilaktyczny adresowany do rodziców

Informujemy, że w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. Spot dostępny jest pod adresem: drive.google.com – wersja MAX (rozdzielczość); drive.google.com – wersja MIN (rozdzielczość). Zapraszamy do […]

5 listopada 2020

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Pomiary średniorocznego stężenia radonu są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. w budynkach użyteczności publicznej do dnia 15 grudnia 2020 r. Zachęcamy do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: www.gov.pl

29 października 2020

Akcja informacyjna „Czad – Cichy Zabójca”

Olsztyn, 28 października 2020 r.   Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego   Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon grzewczy 2020/2021. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Dostrzegając szczególną wagę problemu, polecam […]

7 października 2020

„Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi” – spotkanie online z młodzieżą

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpoczynają realizację projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie… Zjawisku handlu ludźmi. Przemocy rówieśniczej. Eksperymentowaniu z narkotykami, środkami odurzającymi oraz papierosami. Zagrożeniom w Internecie. Niebezpiecznym zachowaniom podczas wypoczynku letniego”. Głównym celem projektu jest […]

1 września 2020

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli

Informujemy, że w Głównym Inspektoracie Sanitarnym został opracowany poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki”. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności. Zakres tematyczny informacji zawartych w Poradniku stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Zawiera on praktyczne wskazówki do podejmowania działań prewencyjnych w […]