Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole

8 października 2021

Odpowiedzialność karna pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z nieuzyskaniem informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane

20 sierpnia 2021

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, proszę Państwa dyrektorów o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, ale również podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do Państwa jednostek. Przypominam, […]

31 maja 2021

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się wakacjami, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na uwrażliwienie uczniów w zakresie bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Poważne zagrożenie stanowi handel ludźmi. Na zetknięcie się z grupami przestępczymi, trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy, ale również […]

26 maja 2021

„Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom w ruchu drogowym” – spotkanie online

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 2 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach 11.50 – 12.50 na platformie Zoom odbędzie się spotkanie on-line „Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom  w ruchu drogowym” adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.   Wydarzenie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w […]

14 maja 2021

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zasad ruchu drogowego i warsztaty z zakresu egzaminowania kandydatów na kartę rowerową

Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 14 czerwca 2021 r. odbędzie się szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Organizatorem szkolenia jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Celem szkolenia […]

26 lutego 2021

Poradnik „Klikam z głową”

Współcześni użytkownicy (dzieci i młodzież) nowoczesnych technologii stykają się z negatywnymi zjawiskami, jakimi są: przemoc, hejt, patostream czy sexting. Dlatego istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik pt. „Klikam z głową”, który nie tylko opisuje ww. zagrożenia, ale również przedstawia sposoby reagowania na nie. […]

Ułatwienia dostępu