Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole

26 lutego 2021

Poradnik „Klikam z głową”

Współcześni użytkownicy (dzieci i młodzież) nowoczesnych technologii stykają się z negatywnymi zjawiskami, jakimi są: przemoc, hejt, patostream czy sexting. Dlatego istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik pt. „Klikam z głową”, który nie tylko opisuje ww. zagrożenia, ale również przedstawia sposoby reagowania na nie. […]

15 lutego 2021

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zagrożenia związanego z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich dni temperatura powietrza znacznie spadła, co spowodowało, że zbiorniki wodne pozamarzały, kusząc do zabaw na lodzie. Zamarznięte zbiorniki wodne, rzeki, stawy i jeziora są miejscami bardzo niebezpiecznymi. Często nie dostrzegają tego osoby, które decydują się wchodzić na lód. Są to zarówno osoby dorosłe, […]

20 stycznia 2021

Loguj się z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz […]

23 grudnia 2020

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” – zajęcia online dla uczniów klas 1-3

Główny Inspektorat Transportu Drogowego od wielu lat realizuje w placówkach oświatowych projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. Zajęcia w formie bezpośrednich spotkań oraz narzędzia edukacyjne zostały dostosowane do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie przestrzegania zasad BRD, a w konsekwencji ochrona […]

11 grudnia 2020

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Informujemy, że Rzecznik Praw Dziecka uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy, prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dostępy jest pod numerem 800 12 12 12, a czat internetowy na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych opłat, czat internetowy ma […]

17 listopada 2020

Spot profilaktyczny adresowany do rodziców

Informujemy, że w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. Spot dostępny jest pod adresem: drive.google.com – wersja MAX (rozdzielczość); drive.google.com – wersja MIN (rozdzielczość). Zapraszamy do […]

5 listopada 2020

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Pomiary średniorocznego stężenia radonu są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. w budynkach użyteczności publicznej do dnia 15 grudnia 2020 r. Zachęcamy do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: www.gov.pl

29 października 2020

Akcja informacyjna „Czad – Cichy Zabójca”

Olsztyn, 28 października 2020 r.   Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego   Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon grzewczy 2020/2021. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Dostrzegając szczególną wagę problemu, polecam […]

7 października 2020

„Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi” – spotkanie online z młodzieżą

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpoczynają realizację projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie… Zjawisku handlu ludźmi. Przemocy rówieśniczej. Eksperymentowaniu z narkotykami, środkami odurzającymi oraz papierosami. Zagrożeniom w Internecie. Niebezpiecznym zachowaniom podczas wypoczynku letniego”. Głównym celem projektu jest […]

1 września 2020

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli

Informujemy, że w Głównym Inspektoracie Sanitarnym został opracowany poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki”. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności. Zakres tematyczny informacji zawartych w Poradniku stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Zawiera on praktyczne wskazówki do podejmowania działań prewencyjnych w […]

10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Informujemy, że z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w […]

9 lipca 2019

Informacja na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej

Przypominamy, że w Polsce od 2010 r. istnieje System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Założenia systemu zostały opracowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod […]

5 czerwca 2019

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Proszę Państwa o rozważenie możliwości przeprowadzenia w szkołach godzin wychowawczych dla młodzieży, uwzględniających tematykę zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą. Materiały pomocnicze […]

13 maja 2019

Pismo WMKO dotyczące bezpieczeństwa

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego   Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązuję Państwa Dyrektorów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do: przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa […]

Ułatwienia dostępu