Kategoria: Rekrutacja 2019/2020

28 lutego 2019

Zarządzenie nr 21 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Załączniki Zarządzenie nr 21 Data: 2019-02-28, rozmiar: 1 MB

28 lutego 2019

Zarządzenie nr 20 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Załączniki Zarządzenie nr 20 Data: 2019-02-28, rozmiar: 1 MB

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach. Załączniki Zarządzenie nr 6 Data: 2019-01-30, rozmiar: 88 KB Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6 Data: 2019-01-30, rozmiar: 718 KB Pobierz wszystkie pliki

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach. Załączniki Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 5 Data: 2019-01-30, rozmiar: 726 KB Zarządzenie nr 5 Data: 2019-01-30, rozmiar: 107 KB Pobierz wszystkie pliki