Kategoria: Rekrutacja 2019/2020

22 sierpnia 2019

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych – rekrutacja 2019/2020

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) dyrektorzy szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są […]

22 sierpnia 2019

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2019/2020

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) dyrektorzy szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia, […]

11 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego Rodzice i Opiekunowie Absolwentów gimnazjów W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami […]

11 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Rodzice i Opiekunowie Absolwentów szkół podstawowych W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) przekazuję Państwu informację o […]

8 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych – rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych woj. warmińsko-mazurskiego Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) dyrektorzy szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich […]

8 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych woj. warmińsko-mazurskiego Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) dyrektorzy szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, […]

11 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44 z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów […]

28 lutego 2019

Zarządzenie nr 21 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Załączniki Zarządzenie nr 21 Data: 2019-02-28, rozmiar: 1 MB

28 lutego 2019

Zarządzenie nr 20 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. Załączniki Zarządzenie nr 20 Data: 2019-02-28, rozmiar: 1 MB

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach. Załączniki Zarządzenie nr 6 Data: 2019-01-30, rozmiar: 88 KB Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6 Data: 2019-01-30, rozmiar: 718 KB Pobierz wszystkie pliki

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach. Załączniki Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 5 Data: 2019-01-30, rozmiar: 726 KB Zarządzenie nr 5 Data: 2019-01-30, rozmiar: 107 KB Pobierz wszystkie pliki

19 grudnia 2018

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

  Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia   Szanowni Państwo Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia     W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych […]