14 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego, 25 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej. Zapraszamy do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, […]

12 kwietnia 2017

Rozpoczęły się szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, regionalną konferencją na temat nowej podstawy programowej, rozpoczął cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy w ośmioletniej szkole podstawowej. Konferencja z udziałem Wojciecha Cybulskiego przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania reformy oświaty odbyła się – w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – 10 kwietnia br. w siedzibie MODN w Ełku. Kolejne […]

12 kwietnia 2017

Spotkanie kuratora oświaty z przedstawicielami środowisk mniejszości narodowych

Z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania reformy w województwa warmińsko-mazurskim, 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk mniejszości narodowych poświęcone edukacji. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Monika Szustowicz pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych Wśród uczestników zebrania byli reprezentanci związków skupiających mniejszość ukraińską oraz […]

10 kwietnia 2017

Konferencja pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, w województwie warmińsko-mazurskim   WKWO.0230.3.2017 Serdecznie zapraszamy Państwa dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, kierowników kształcenia praktycznego oraz pracodawców współpracujących ze szkołami na konferencję pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”. Organizatorami spotkania są Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Konferencja  odbędzie […]

3 kwietnia 2017

Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, W ramach współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rekomenduję Państwu Warmińsko-Mazurską Strefę Matematyczną. Serwis związany z Warmińsko-Mazurskimi Zawodami Matematycznymi polega na tworzeniu portalu przez lokalne redakcje – uczniów szkół pod kierunkiem nauczycieli. Proszę o przekazanie informacji o cennej inicjatywie Wydziału Matematyki i Informatyki uczniom i nauczycielom. Uważam, […]

29 marca 2017

Pozyskiwanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa Warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przekazuję pismo Pani Marzenny Drab, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 22 marca br., znak: DWST-WOOS.0022.19.2017.GO w sprawie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD). Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela, wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły […]

20 marca 2017

UWAGA

Jesteś na nowej stronie Kuratorium Oświaty – Czytaj więcej aby przejść do archiwalnej strony Kuratorium Oświaty

16 marca 2017

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Olsztynie

Dziś (16.03.) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w Olsztynie z samorządowcami, dyrektorami szkół oraz pracownikami nadzoru pedagogicznego. Podczas wystąpienia minister edukacji odniosła się do stanu wdrażania reformy edukacji. Podkreśliła, że zmiany były i są w dalszym ciągu konsultowane z różnymi środowiskami: samorządowcami, organizacjami społecznymi, związkami, zrzeszeniami po to, aby wypracować optymalne rozwiązania. Wprowadzana […]

13 marca 2017

Spotkanie z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie warmińsko-mazurskim Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej, które odbędzie się 16 marca 2017 r. (w czwartek) o godz. 11.30 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 (sala 52). W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić zamieszczony poniżej kwestionariusz (liczba miejsc ograniczona). […]

10 marca 2017

Uczniowie V LO mistrzami Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

W piątek (3 marca 2017 r.) w Urzędzie Wojewódzkim odbył się Wojewódzki etap XXII Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Olsztyn reprezentowali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy – Klaudia Kadzewicz z klasy III F i Mateusz Sowiński z klasy II F, którzy wygrali eliminacje miejskie. W pięknym stylu pokonali 19 zespołów z województwa warmińsko- […]