8 maja 2024

Organizacja nauki etyki i religii w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/propozycje-zmian-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach

Ułatwienia dostępu