2 października 2017

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2017-10-02, rozmiar: 422 KB
SIWZ
Data: 2017-10-02, rozmiar: 751 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-10-02, rozmiar: 59 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-10-02, rozmiar: 38 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-10-02, rozmiar: 41 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-10-02, rozmiar: 124 KB
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2017-10-02, rozmiar: 26 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-10-10, rozmiar: 19 KB

Ułatwienia dostępu