7 września 2017

Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-09-07, rozmiar: 52 KB
Załącznik 1_Formularz_oferty
Data: 2017-09-07, rozmiar: 58 KB
Załącznik 2_Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-09-07, rozmiar: 37 KB
Załącznik 3_Wykaz osób
Data: 2017-09-07, rozmiar: 41 KB
Załącznik 6_Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2017-09-07, rozmiar: 40 KB
Ogłoszenie nr 583792
Data: 2017-09-12, rozmiar: 29 KB
Ogłoszenie nr 500026109 o zmianie ogłoszenia
Data: 2017-09-12, rozmiar: 14 KB
Załącznik 5_Wzór umowy
Data: 2017-09-12, rozmiar: 122 KB
Odpowiedź na zapytanie oferenta
Data: 2017-09-13, rozmiar: 18 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Data: 2017-09-13, rozmiar: 15 KB
Modyfikacja treści SIWZ
Data: 2017-09-13, rozmiar: 19 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-09-20, rozmiar: 22 KB
Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
Data: 2017-09-28, rozmiar: 637 KB

Ułatwienia dostępu