Kategoria: Posiłek w szkole i w domu

28 maja 2019

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymało 20 organów prowadzących dla 25 szkół na ogólną kwotę 1 489 807,31 zł. Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym znajduje się w załączeniu. Załączniki Wykaz organów prowadzących, którym udzielono […]

26 marca 2019

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – nabór wniosków 2019

Załączniki Załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Data: 2019-04-19, rozmiar: 47 KB Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Data: […]