28 maja 2021

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Informujemy, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 59 wniosków organów prowadzących
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 dla 113 szkół.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 roku, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku wsparcie finansowe otrzyma 18 organów prowadzących dla 26 szkół na łączną kwotę 1 513026,31 zł.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

 

 Załączniki:

  1. Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

Ułatwienia dostępu