Kategoria: Komunikaty

10 października 2018

Zaproszenie do udziału w akcji informacyjnej „Czad – Cichy Zabójca”

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko–mazurskiego Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon grzewczy 2018/2019. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Mając na uwadze powyższe zachęcam Państwa do włączenia się do akcji informacyjnej […]

21 września 2018

Informacja o programie „Wyprawka szkolna” w 2018 roku

  Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin   ZK.3146.4.2018.AŚ Uprzejmie informuję, że z dniem 17 września 2018 roku przyjęta została Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. […]

19 września 2018

„BohaterON – włącz historię”

Informuję, że Fundacja Sensoria ogłasza rekrutację do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”. „BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków bazując na historiach Powstańców oraz wzmacniać poczucie tożsamości narodowej poprzez krzewienie […]

17 września 2018

Materiały edukacyjne na temat elitarnego Dywizjonu 303

31 sierpnia br. do kin wszedł film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, który upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Dystrybutor filmu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej przygotował bezpłatne materiały edukacyjne na temat tej elitarnej jednostki oraz II wojny światowej, które są dostępne na stronie dywizjon303.pl/edukacja. […]

17 września 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

31 sierpnia 2018

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w szkołach innego typu województwa warmińsko-mazurskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem nowej strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą. Rejestracja (zgłaszanie) szkół i […]