7 lutego 2020

Wykład z okazji 78. rocznicy powstania Armii Krajowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie o tytule „Armia Krajowa – pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego”. Wykład poprowadzi Krzysztof Kierski z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie.

Termin: 14 lutego 2020 r., godz. 10.00

Miejsce: sala nr 160 (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9)

Formularz zgłoszeniowy: zgłoszenia zostały zakończone.

Telefon do kontaktu: 89 5232 423

Ułatwienia dostępu