3 kwietnia 2020

Informacja o dyżurach poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie warmińsko-mazurskim

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, dyrektorów szkół/placówek, w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach wchodząca w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

www.poradniabartoszyce.eu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

www.facebook.com

www.pppbraniewo.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie

poradniadzialdowo.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Elblągu

pppjeden.ehost.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Elblągu

elblag.eu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku wchodząca w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Ełku

pl-pl.facebook.com/ppp.elk/

www.ppp.elk.edu.pl

radio5.com.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku wchodząca w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku

na stronie internetowej PORE, www.poregizycko.pl, na stronie Powiatu Giżyckiego oraz na FB

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

www.facebook.com – zarządzenie Dyrektora PP-P w Gołdapi

www.facebook.com – lista dyżurów pracowników PP-P w Gołdapi

www.facebook.com – dodatkowe adresy kontaktowe

www.facebook.com – telefoniczne dyżury psychologów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie wchodząca w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

www.pcre.ilawa.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie

www.ppppketrzyn.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim

www.poradnia-psychologiczna.warmia.info

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

www.pppmorag.com.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie

www.poradnia-mragowo.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy wchodząca w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy

poradnia.powiatnidzicki.pl

www.facebook.com

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim wchodząca w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

ppp-nml.pl

m.facebook.com

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku wchodząca w skład Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku

pcwe.olecko.pl

pcwe.olecko.pl – Telefony pomocowe w czasie pandemii

pcwe.olecko.pl – Jak wesprzeć młodego człowieka podczas epidemii i „nie zwariować”?

pcwe.olecko.pl – O technice Body2Brain w radzeniu sobie z lękiem (nie tylko dzieciom)

www.facebook.com/pcweolecko

www.facebook.com – Konsultacje psychologiczne

www.facebook.com – Tyflopedagog radzi…

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie

www.poradnia.olsztyn.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Olsztynie

www.ppp3.olsztyn.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

poradnia-olsztyn.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie

ppporneta.szkolnastrona.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie wchodząca w skład Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

www.poradnia.ostroda.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku

www.ppp-paslek.pl

www.powiat.elblag.pl

www.glospasleka.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu

www.poradnia.pisz.pl

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szczytnie

m.szczycienski.wm.pl – dyżury telefoniczne (plik PDF do pobrania)

tygodnik.szczytno.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie

www.poradniawegorzewo.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Olecku

ce-olecko.edupage.org

Ułatwienia dostępu