30 kwietnia 2020

Spotkanie online z dyrektorami Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

W dniu wczorajszym, tj. 29 kwietnia br. Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki spotkał się online z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli, w których zatrudnieni są doradcy metodyczni. W spotkaniu uczestniczył również Wojciech Cybulski Wicekurator Oświaty, Małgorzata Hochleitner dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki oraz Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Rozmowa dotyczyła realizowanych przez doradców zadań w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek w naszym województwie. Dyrektorzy ośrodków w Olsztynie, Elblągu Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Nidzicy i Bartoszycach przedstawili szereg działań realizowanych przez doradców metodycznych, którym Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty powierzył to zadanie. Prowadzone formy wsparcia dotyczą przede wszystkim podnoszenia kompetencji nauczycieli w posługiwaniu się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz realizacji kształcenia na odległość., m. in. webinaria – warsztaty metodyczne, konsultacje, szkolenia, wykorzystanie platformy elearningowej, otwarte lekcje online oraz różne formy zdalne – sieci wsparcia, zamknięte społeczności. Ośrodki doskonalenia nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek objęły wsparciem ok. 10 tys. nauczycieli.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podziękował wszystkim dyrektorom za ich pracę i profesjonalizm. Zapewnił również o wzmocnieniu potencjału ośrodków, poprzez kolejną rozbudowę sieci doradztwa metodycznego.

Ułatwienia dostępu