9 lutego 2021

Projekt „Lekcja:Enter”

Potest Sp. z o.o. zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie „TIK?TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”, którego realizatorem jest Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, przydatnych szczególnie podczas nauczania zdalnego.

Oferta obejmuje:
– bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe,
– zdalną formę zajęć (na życzenie szkoły możliwa forma stacjonarna),
– aktualną tematykę szkoleń przydatną do wykorzystania w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym,
– szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

Organizator szkolenia przypomina, że udział szkoły w Programie „Aktywna tablica” wymaga m.in. wskazania we wniosku o udział w Programie informacji o uczestniczeniu w projektach na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym kompetencji cyfrowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w ramach projektów o zasięgu krajowym) – w szczególności w projekcie „Lekcja:Enter”.

Szczegóły: lekcjaenter.potest.pl

Kontakt:
Agnieszka Kancik
Potest Sp. z.o.o.
Al. Racławickie 33/26a
20-049 Lublin
tel. 690 855 767
e-mail: a.kancik@potest.pl

Ułatwienia dostępu