12 maja 2023

Zarządzenia 2023/2024

Zarządzenie Nr 20/2023 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

[Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024]

Zarządzenie Nr 24/2023 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

[Powołanie wojewódzkich komisji konkursowych w roku szkolnym 2023/2024]

Zarządzenie Nr 38/2023 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

[Zatwierdzenie regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024]

Ułatwienia dostępu