1 czerwca 2023

Szkolenie dla e-koordynatorów TIK i dla nauczycieli specjalistów

W dniu 30 maja 2023 r. miało miejsce szkolenie online pt. „Specjalistyczne programy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie dziecka, pomoc dla nauczyciela i terapeuty” zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Szkolenie poprowadziły: Katarzyna Sirak – pedagog specjalny i terapeutka w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Marta Zaremba – polonistka, redaktorka, współautorka edukacyjnych programów multimedialnych. Ramowy program szkolenia obejmował zagadnienia:

  1. Sytuacja uczniów o zróżnicowanym poziomie – fakty SPE.
  2. Program Moce emocji.
  3. Program Spektrum Autyzmu PRO.
  4. Program Koncentracja uwagi PRO.
  5. Program Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe PRO.

Głównym celem szkolenia było umożliwienie realizacji zadań wynikających z uczestniczenia szkół w Rządowym programie „Aktywna tablica”. Stąd w szkoleniu wzięli udział szkolni e-koordynatorzy do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz nauczyciele specjaliści, m.in. pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, logopedzi, psychologowie, terapeuci pedagogiczni, dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotowi.

Prezentowane przykładowe programy multimedialne do specjalistycznych i ogólnych zastosowań, jak i wiele innych tego typu rozwiązań, stanowią ważne narzędzia w pracy terapeutycznej ze wszystkimi dziećmi, które wymagają wsparcia i dostosowania działań do tego, aby w pełni mogły realizować swój potencjał i pokonywać trudności.

Ułatwienia dostępu