22 czerwca 2023

Wręczenie certyfikatów uczestnikom II edycji projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”

grupa ludzi stojących obok siebie

16 czerwca br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce wręczenie certyfikatów szkołom uczestniczącym w lekcjach on-line w ramach II edycji projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez olsztyńską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wykłady pracowników IPN cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas dziewięciu spotkań on-line mieli oni możliwość poznać dzieje oporu narodu polskiego w latach 1939-1945 wobec obydwu totalitaryzmów – narodowo-socjalistycznej III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego.

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim poprowadził dr Krzysztof Kierski z olsztyńskiej delegatury IPN, który przywitał też zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. W swojej wypowiedzi Pan Kurator zwrócił uwagę na siłę oporu polskiego społeczeństwa wobec niemieckich i sowieckich prób jego zniewolenia. Z kolei Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie – dr hab. Karol Sacewicz, przedstawił założenia projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi” oraz plany IPN na przyszłość. Pracownicy olsztyńskiej delegatury, korzystając ze wsparcia Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pragną w przyszłym roku szkolnym skupić się na dziejach Polski po II wojnie światowej.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie certyfikatów przyznanych szkołom, których uczniowie uczestniczyli w największej ilości lekcji on-line. Takich wyróżnień przyznano 18 placówkom. Certyfikaty wręczyli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie. Na zakończenie spotkania wszystkich uczestników spotkania zaproszono do pamiątkowego zdjęcia.

Ułatwienia dostępu