1 marca 2024

Spotkanie z Dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

27 lutego 2024 r.  p.o. Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pani Jolanta Weronika Skrzypczyńska spotkała się z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania ww. placówek. Podczas spotkania rozmawiano także o pracy nauczycieli, która wiąże się z potrzebą ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych kompetencji. Tym samym wskazywano na ogromne znaczenie doradztwa metodycznego w pracy nauczyciela. Uczestnicy spotkania podkreślali bardzo dobre funkcjonowanie sieci doradztwa metodycznego w naszym regionie, która jest ważnym aspektem w budowaniu profesjonalnej kadry pedagogicznej.

Ułatwienia dostępu