24 października 2017

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Staświnach sztandaru oraz imienia Św. Franciszka z Asyżu (4.10.2017)

Ułatwienia dostępu