Kategoria: Komunikaty

3 sierpnia 2017

Informacja dotycząca realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W związku z napływem niepokojących sygnałów dotyczących sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na […]

21 lipca 2017

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018. Załączniki Załącznik do pisma Data: 2017-07-21, rozmiar: 171 KB Pismo nr DWKI-WSPE.263.1.2017.4.ML […]

10 lipca 2017

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Trwa nabór kandydatów do II kadencji Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji […]

27 czerwca 2017

Dystrybucja ostatniej transzy podręczników do klasy III w wersji standardowej

Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych i niepublicznych województwa warmińsko-mazurskiego Uprzejmie informujemy, że 19 czerwca 2017 r. rozpoczął się proces dystrybucji ostatniej transzy podręczników do klasy III w wersji standardowej dla tych szkół, które mają na nie zapotrzebowanie. Lista dystrybucyjna powstała na podstawie analizy ankiety jaką szkoły wypełniły w kwietniu br. Najpóźniej do końca sierpnia (realnie do […]

23 czerwca 2017

Pilne! Zamówienia na adaptacje podręczników (komplet cz. I) do klasy III szkoły podstawowej

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że została uruchomiona możliwość składania zamówień głównych na: Komplet cz. I adaptacji do klasy III Aplikacja będzie otwarta do 30 czerwca 2016 r. do godziny 12.00. Zamówienia na adaptacje podręczników do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, […]

21 czerwca 2017

XLI Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krakowie zaprasza na XLII OGÓLNOPOLSKI RAJD GRUNWALDZKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PTSM „Przyszliśmy do Ciebie, Naczelniku” 200 – lecie śmierci Tadeusza Kościuszki 12– 15 X 2017 r. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu dostępne są na stronie organizatora: www.ptsmkrakow1.republika.pl, a także pod numerem telefonu 606 104 860.

21 czerwca 2017

Komunikat MEN dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które wymagają interwencji ustawodawcy w zakresie wykonywania środka wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Problemy należy zgłaszać do 30 czerwca 2017 […]

20 czerwca 2017

Informacja dotycząca wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dyrektorzy, Nauczyciele szkół oraz placówek w województwie warmińsko-mazurskim Szanowni Państwo, Przypominam, że zasady wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określają w szczególności zapisy art. 22ab ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zmienionego art. 15 pkt 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 […]

20 czerwca 2017

Akcja „Bezpieczna woda”

Ministerstwo Sportu i Turystyki po raz szósty organizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczna Woda”. Projekt jest edukacyjno-informacyjnym przedsięwzięciem dotyczącym promowania bezpiecznego zachowania. Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod linkiem: www.msit.gov.pl, można pobrać broszurę „Bezpieczna woda”. Dodatkowo materiały informacyjne zamieszczone […]

30 maja 2017

Zaproszenie na sesję edukacyjną „Bezpieczne wakacje”

W związku ze zbliżającymi się wakacjami Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zapraszają uczniów gimnazjów wraz z opiekunami na sesję edukacyjną „Bezpieczne wakacje”. Podczas sesji specjaliści poprowadzą zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, omówią zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, na obozie, korzystania z internetu. Poruszona zostanie również tematyka substancji psychoaktywnych. Sesja odbędzie się 20 czerwca […]

23 maja 2017

Doradztwo zawodowe w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w województwie warmińsko-mazurskim Wdrażane dziś zmiany w edukacji obejmują nie tylko kwestie ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz wzmocnienie roli doradztwa zawodowego w procesie przygotowania wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Dlatego problematyka ustawowych obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku […]

19 maja 2017

Dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018. Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Panią Magdaleną […]

15 maja 2017

Zapobieganie handlowi ludźmi

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, zbliża się okres wakacyjny, czas w którym uczniowie kończący edukację na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicą stając się potencjalnymi ofiarami działalności przestępczej, jaką jest […]

11 maja 2017

Konferencja pt. „Wykrywanie zaburzeń w rozwoju: kto i gdzie może pomóc?”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku zaprasza do udziału w konferencji pt. „Wykrywanie zaburzeń w rozwoju dziecka – wskazówki: kto i gdzie może pomóc?”. Konferencja odbędzie się 19 maja 2017 r. w godz. 10.00-16.00 w budynku giżyckiej EKO-MARINY (ul. Dąbrowskiego 14), honorowy patronat nad konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Agata Kornhauser […]

11 maja 2017

PILNE! Zbieranie danych o liczbie podręczników standardowych do klasy III – do 19 maja 2017 r.!

Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych i niepublicznych województwa warmińsko – mazurskiego Uprzejmie informujemy, że w związku z dystrybucją podręczników standardowych na rok szkolny 2017/2018 pod adresem: sio.men.gov.pl/dodatki/strefa uruchomiony został formularz do zbierania danych o liczbie podręczników do klasy III. Formularz należy wypełnić do 19 maja 2017 r. Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z treścią […]

11 maja 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, informuję, że w wyniku ogłoszonego przez Minister Administracji i Cyfryzacji konkursu pt. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”, opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”. Mając na uwadze dużą przydatność opracowanych […]