Kategoria: Komunikaty

15 września 2017

Certyfikat WMZPN „Piłka nożna w szkole”

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej zaprasza szkoły i placówki oświatowe województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie Certyfikat WMZPN „Piłka nożna w szkole”. Honorowy patronat nad projektem objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Celem projektu jest m.in. wypracowanie w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego systemu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, rozwijanie uzdolnień piłkarskich uczniów, kształtowanie […]

21 sierpnia 2017

Ubezpieczenia szkolne

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego rf.gov.pl można zapoznać się z Raportem Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”. Ponadto w załączeniu przekazujemy do wykorzystania informację Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Analiza ww. dokumentów może przyczynić się do wyeliminowania nieprawidłowych praktyk dotyczących ubezpieczeń szkolnych. Załączniki Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Data: 2017-08-21, rozmiar: 32 KB

18 sierpnia 2017

Raport z badania Nastolatki 3.0

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Przedstawiciele organów prowadzących województwa warmińsko-mazurskiego     Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem naukowym z ogólnopolskich badań młodzieży „Nastolatki 3.0”. Badania zostały zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK. Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urzą­dzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki […]

23 maja 2017

Doradztwo zawodowe w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w województwie warmińsko-mazurskim Wdrażane dziś zmiany w edukacji obejmują nie tylko kwestie ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz wzmocnienie roli doradztwa zawodowego w procesie przygotowania wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Dlatego problematyka ustawowych obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku […]

11 maja 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, informuję, że w wyniku ogłoszonego przez Minister Administracji i Cyfryzacji konkursu pt. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”, opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”. Mając na uwadze dużą przydatność opracowanych […]

5 kwietnia 2017

Współpraca dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji [Tortur]

Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Szanowni Państwo, w związku z sygnalizowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemami w zakresie współpracy dyrektorów niektórych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania albo Karania, uprzejmie proszę o wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie. Przypominam, że Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego […]

23 marca 2017

Organizowanie wycieczek zgodnie z przepisami prawa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego W związku z sygnałami napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej o organizowaniu przez szkoły i placówki wycieczek i imprez bez zachowania odpowiednich norm bezpieczeństwa, przypominam o obowiązkach dyrektora szkoły wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ustawy, a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej […]