Kategoria: Komunikaty

31 października 2018

Zasady uczestnictwa w „Programie dla szkół” – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie, przypomina o najważniejszych zasadach dotyczących udziału w „Programie dla szkół” – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Załączniki Pismo Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Olsztynie Data: 2018-10-31, rozmiar: 1 MB

17 września 2018

Materiały edukacyjne na temat elitarnego Dywizjonu 303

31 sierpnia br. do kin wszedł film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, który upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Dystrybutor filmu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej przygotował bezpłatne materiały edukacyjne na temat tej elitarnej jednostki oraz II wojny światowej, które są dostępne na stronie dywizjon303.pl/edukacja. […]

17 września 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

26 czerwca 2018

Praca dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Od 1 kwietnia 2017 roku Dyrektorzy szkół zobligowani są do informowania Kuratora Oświaty o wakatach na stanowiskach nauczycieli, co należy uczynić poprzez opublikowanie na stronie Kuratorium Oświaty ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy – http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte/ […]

25 maja 2018

Oferta studiów podyplomowych

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informuje o przygotowaniu oferty podyplomowych studiów kwalifikacyjnych: – „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” – studia adresowane do nauczycieli, którzy chcieliby nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Szczegółowe informacje: rekrutacja.uwm.edu.pl Kontakt: magda.bialach@uwm.edu.pl  tel. 89 523 89 46 […]

24 listopada 2017

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek W związku z napływającymi zarówno od rodziców, jak również od pracowników szkół i placówek sygnałami i wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest […]

3 listopada 2017

Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od roku funkcjonuje pierwszy regionalny portal matematyczny zwany Warmińsko-Mazurską Strefą Matematyczną. Serwis związany z Warmińsko-Mazurskimi Zawodami Matematycznymi polega na tworzeniu portalu przez lokalne redakcje – uczniów szkół pod kierunkiem nauczycieli. Proszę o zachęcenie uczniów i nauczycieli do włączenia się w rozbudowę tej cennej inicjatywy Wydziału Matematyki […]

12 października 2017

Wzór zawiadomienia o wyjeździe zagranicznym uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Przypominam o obowiązkach dyrektora szkoły wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ustawy, a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i […]

5 października 2017

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i rodziców. Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze […]

3 października 2017

Zasady uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów w trakcie trwania zajęć i wycieczek odbywających się na obszarach leśnych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku opracowała zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nadleśnictwa z obszaru Lasów Państwowych w Białymstoku. Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej znajduje się w załączniku. Informacje na temat […]