Kategoria: Komunikaty

6 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodki te będą stanowić I poziom wsparcia dla osób […]

6 lutego 2020

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” – II edycja

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły podstawowe, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.   Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2020-2022 w oparciu o przygotowane […]

5 lutego 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny pn. „Granie na ekranie”

Projekt realizowany jest przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej. Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku. Zaproszenie do udziału w projekcie: (pismo Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów […]

13 grudnia 2019

Ogólnopolski projekt „Dar na Stulecie”

„Dar na stulecie” – to tytuł ogólnopolskiego projektu, który ma upamiętnić setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Wolontariat, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, czy edukacyjnym, to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się do akcji. Więcej informacji znajduje się na stronie […]

8 listopada 2019

Spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo, Powiatowi Koordynatorzy ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, Kierownicy szkolenia praktycznego w Branżowych Szkołach I stopnia/ Osoby odpowiedzialne za organizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w dniu 18 listopada 2019 […]

17 września 2019

Szukamy Supernauczycieli – OSEhero, bohaterów nowych technologii w szkole

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. OSEhero zainicjowali pedagodzy, entuzjaści, dla których szkoła jest miejscem budowania wiedzy i współdziałania uczniów. NASK jest […]

11 września 2019

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawcy przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 9 października 2019 r. w godzinach. 10.00 – 14.00 w sali 52 Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorem szkolenia jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz […]

3 września 2019

Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od r. szk. 2019/2020

WKWO.552.73.2019. GD Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od roku szk. 2019/2020 Art. 51 ust 1 pkt 15a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) od 1 września 2019 r. Kurator oświaty koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Art. 4 […]

3 września 2019

Nagroda Króla UNESCO Hamada Bin Isa Al-Khalifa – edycja 2019

Wniosek mogą złożyć: osoby, instytucje, organizacje pozarządowe lub inne podmioty. O nagrodę mogą ubiegać się projekty ukazujące wykorzystanie sztucznej inteligencji przy wprowadzaniu innowacji w edukacji, uczeniu się i nauczaniu. Zgłaszane projekty / programy powinny: być w trakcie realizacji przez co najmniej 6 miesięcy, mieć praktyczne powiązanie z życiem, mieć możliwość powiększenia działania w obszarze danego […]

3 września 2019

Obowiązek informacyjny – Organizowanie praktycznej nauki zawodu za granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe w technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych województwa warmińsko-mazurskiego Informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 2019 r. poz. 391, wydane […]

Ułatwienia dostępu