11 września 2017

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w szkołach innego typu województwa warmińsko-mazurskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej wmii.uwm.edu.pl/KonkursKO – zwanej Platformą.

Rejestracja (zgłaszanie) szkół i uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub edycja wcześniej wprowadzonych informacji będzie odbywać się na Platformie za pomocą loginu oraz hasła, które zostały udostępnione placówkom w latach ubiegłych. Dokonując na Platformie edycji nazwy dotychczasowego gimnazjum należy wpisać „przekształcone w”, gdy dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w inną szkołę (np. Gimnazjum nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 50 w Olsztynie) albo użyć sformułowania „włączone do”, gdy dotychczasowe gimnazjum zostało włączone do innej szkoły (np. Gimnazjum nr 36 w Olsztynie włączone do XX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie). Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja zobowiązane są do: zabezpieczenia haseł dostępowych do Platformy, zachowania w tajemnicy informacji zawartych na Platformie lub dokumentacji użytkowej, a także informacji wynikających z używania Platformy.

W celu uzyskania hasła dostępowego do Platformy (w przypadku jego zagubienia lub nieposiadania) proszę o przesłanie, z aktualnej skrzynki e-mail szkoły na adres: konkursko@matman.uwm.edu.pl, informacji o braku możliwości logowania się na Platformie.

Proszę o przestrzeganie terminów obowiązujących w rozpoczynającej się edycji konkursów przedmiotowych.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

Ułatwienia dostępu