23 marca 2018

Harcerstwo, wolontariat i wychowanie

Przedstawieniem w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Pieckach i prezentacją drużyn harcerskich działających w ramach Hufca ZHP Mrągowo im. Janusza Korczaka rozpoczęła się narada dyrektorów szkół i placówek powiatu mrągowskiego z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego. Spotkanie odbyło się 22 marca br. w SP w Pieckach.

Harcerstwo ze swoją kilkudziesięcioletnią historią jest tym ruchem społecznym i wychowawczym, który nadal pozostaje w swoim przesłaniu aktualny. Zachęcam nauczycieli i wychowawców do sięgania po wypracowane wzorce. Metoda harcerska w procesie wychowania młodego człowieka daje wiele możliwości działania; jest motorem pobudzania aktywności dzieci i młodzieży, ułatwia integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego, a nade wszystko wpływa na kształtowanie postaw oraz zachowań – powiedział kurator Krzysztof Marek Nowacki, zwracając się do zebranych. Następnie odniósł się do spraw będących głównym tematem narady wynikających z pełnionego nad szkołami nadzoru pedagogicznego.

Narada w Pieckach odbyła się w ramach cyklu spotkań wizytatorów Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dyrektorami szkół i placówek w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas zebrań omawiane są wyniki monitorowania, kontroli i ewaluacji przeprowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego od początku roku szkolnego do chwili obecnej oraz kwestie dotyczące zmian w prawie oświatowym.

Ułatwienia dostępu