8 listopada 2019

Spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo,

Powiatowi Koordynatorzy ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty,

Kierownicy szkolenia praktycznego w Branżowych Szkołach I stopnia/ Osoby odpowiedzialne za organizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych

Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Centrum Szkoleń Budowlanych – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Lubelska 33 C

W programie spotkania:

1) Przestawienie przepisów prawa w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników.
2) Planowanie i organizacja turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.
3) Zapoznanie z Platformą Edukacyjną dotyczącą organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych.
4) Omówienie dokumentacji szkoleniowej turnusów.
5) Ustalenie jednolitych zasad obowiązujących na turnusach.
6) Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Przewidywany czas spotkania ok. 2 godz.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu – link do formularza zgłoszeniowego – nabór zakończony.

Ułatwienia dostępu