20 grudnia 2019

Spotkanie z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w sprawie sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

3 grudnia 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone bieżącym sprawom dotyczącym sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym uczestniczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki. Podczas zebrania omówiono aktualny stan doradztwa metodycznego w naszym województwie, podjęto dyskusję nt. rozwoju sieci oraz potrzeb nowozatrudnionych doradców metodycznych. Kwestie finansowe związane z zatrudnianiem doradców metodycznych omówiła Elżbieta Napiwodzka Szydlik, Główny Księgowy w Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Michał Jodko, Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, podzielił się spostrzeżeniami z I Mazurskiego Zjazdu Doradców Metodycznych, który miał miejsce w listopadzie 2019 r. Wiesława Szafrańska – Bortkiewicz, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, przekazała zebranym informacje nt. planowanych spotkań z dyrektorami szkół w związku z opracowywaniem programów poprawy efektywności kształcenia. Dyrektorów szkół w tym zakresie będą wspomagali przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli.

Ułatwienia dostępu