4 sierpnia 2022

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych – Do Hymnu!

Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu”.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Dla zwycięskich placówek przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs „Do Hymnu” jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski. Zmagania konkursowe przyczyniają się też do rozwoju edukacji muzycznej oraz kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie oraz integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Terminy Konkursu:

Nabór: do 31 sierpnia 2022 r.
Wyniki naboru: do 2 września 2022 r.
Przesłuchania konkursowe: od 3 października do  25 listopada 2022 r.
Ogłoszenie wyników: do 30 listopada 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego https://dohymnu2022.webankieta.pl/. Ilość zgłoszeń jest ograniczona do 300 szkół. W ramach przygotowań do przesłuchań konkursowych, organizator proponuje bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, którzy będą przygotowywali uczniów do udziału w konkursie.

Link:
V edycja ogólnopolskiego konkursu – Do Hymnu

Kontakt:
komunikacja@nck.pl
krzysztof@choirconductor.pl

Ułatwienia dostępu