10 października 2023

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” – zaproszenie do udziału w projekcie

Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie ogłosił we wrześniu zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w Każdą Pogodę (NWKP). Projekt jest dofinansowany z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, z czego zgłosiło się już ponad 800, co oznacza, że pozostało już tylko mniej niż 200 wolnych miejsc.

Nawigacja w Każdą Pogodę opiera się na wieloletnim doświadczeniu badawczym kadry Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w zakresie profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, ewaluacji prowadzonych działań profilaktycznych oraz bieżącej współpracy ze szkołami.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w Każdą Pogodę jest adresowana do szkół podstawowych (głównie klasy VI-VIII) oraz do szkół ponadpodstawowych.

W skład NWKP wchodzi 5 elementów:

  1. Zestaw materiałów badawczych (ankiety online dla młodzieży, rodziców i nauczycieli gotowe do przeprowadzenia badań w szkole – szczegółowy raport z badań przesyłany jest szkole w ciągu 2 dni od ich zakończenia),
  2. Zestaw materiałów profilaktycznych do wykorzystania w pracy wychowawczo-profilaktycznej
    z uczniami (gotowe scenariusze lekcji i prezentacji uwzględniające konkretne wyniki badań
    w danej szkole oraz zbiór inspiracji do tworzenia własnych zajęć),
  3. Dostęp do aplikacji internetowej, która zawiera ww. materiały oraz materiały szkoleniowe,
  4. Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia zajęć NWKP w szkole,
  5. Superwizje wspierające koordynatorów szkolnych i wychowawców w realizacji Programu.

Każda szkoła, która zrealizuje pakiet działań badawczo-profilaktycznych otrzyma Certyfikat poświadczający realizację programu zgodną z założonymi standardami.

Zgłaszanie nowych szkół do trzeciej edycji NWKP jest możliwe poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest pod linkiem: Nawigacja w każdą pogodę – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (ipzin.org).

Szkoły, które uczestniczyły w poprzednich edycjach, zachowują swój dostęp do aplikacji i nie muszą się zgłaszać ponownie. Wystarczy, że koordynator doda w aplikacji nową realizację NWKP na swoim koncie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Zachęcam Państwa do udziału w projekcie.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu