15 lutego 2024

Nabór na szkolenie pt. „Rola partnerstwa i współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w świetle znowelizowanych ustaw”

Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 15 marca 2024 r. w godzinach 10.00-14.00 w sali konferencyjnej
nr 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9
odbędzie się szkolenie na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów/psychologów szkolnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkolenie pt. „Rola partnerstwa i współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w świetle znowelizowanych ustaw” organizowane jest w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie projektu pn. „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”.

„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” to długofalowy projekt skierowany do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem projektu jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez podniesienie świadomości prawnej zapoznanie z formami przemocy i sposobami przeciwdziałania jej w placówkach oświatowych oraz wzmocnienie integracji działań Policji nauczycieli w radzeniu sobie z przemocą w szkole.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania zgłoszeń – do 4 marca 2024 roku. W przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed wyznaczonym terminem.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym fakcie poinformowane do  8 marca 2024 r. Organizator prześle na e-mail wskazany w zgłoszeniu potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w edukacyjnym projekcie profilaktycznym „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”.

Program szkolenia zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

 

p.o. Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Jolanta Skrzypczyńska

 

Formularz zgłoszeniowy (rekrutacja zakończona)

Ułatwienia dostępu