8 kwietnia 2024

Wypoczynek powierzenie – 2024

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2024 roku.

Załączniki

Ułatwienia dostępu