Kategoria: Komunikaty

4 maja 2017

Wyniki rekrutacji do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zadanie rekrutacyjne polegało na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce uczniowie odnaleźli, proponowali działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechniali wiedzę o nowym patronie. W przypadku braku takiego […]

28 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”. Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Prace biorące udział […]

20 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w akcji profilaktycznej „Zbadaj się Mamusiu… Proszę…”

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie zaprasza szkoły podstawowe i przedszkola z terenu Miasta Olsztyna do udziału w akcji profilaktycznej „Zbadaj się Mamusiu… Proszę…” Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce na raka szyjki macicy zapada co roku 4 tysiące kobiet. Wczesne wykrycie choroby jest warunkiem skutecznego leczenia. Niestety, […]

20 kwietnia 2017

Dystrybucja adaptacji podręczników

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się proces dystrybucji części IV podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych. Bardzo proszę o zapewnienie, by w szkołach w godzinach 9.00-15.00 był obecny przedstawiciel szkoły (dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba), który przyjmie przesyłkę i tego samego dnia potwierdzi odbiór adaptacji na […]

14 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego, 25 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej. Zapraszamy do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, […]

13 kwietnia 2017

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na Poligonie Drawskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim wspólnie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim organizują w dniach 5-8 czerwca 2017 r. II Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na Poligonie Drawskim. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie wśród uczniów postawy pokojowego i demokratycznego społeczeństwa. Celem mistrzostw jest propagowanie odpowiedzialnych […]

12 kwietnia 2017

Rozpoczęły się szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, regionalną konferencją na temat nowej podstawy programowej, rozpoczął cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy w ośmioletniej szkole podstawowej. Konferencja z udziałem Wojciecha Cybulskiego przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania reformy oświaty odbyła się – w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – 10 kwietnia br. w siedzibie MODN w Ełku. Kolejne […]

10 kwietnia 2017

Konferencja pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, w województwie warmińsko-mazurskim   WKWO.0230.3.2017 Serdecznie zapraszamy Państwa dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, kierowników kształcenia praktycznego oraz pracodawców współpracujących ze szkołami na konferencję pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”. Organizatorami spotkania są Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Konferencja  odbędzie […]

5 kwietnia 2017

Współpraca dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji [Tortur]

Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Szanowni Państwo, w związku z sygnalizowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemami w zakresie współpracy dyrektorów niektórych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania albo Karania, uprzejmie proszę o wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie. Przypominam, że Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego […]

30 marca 2017

Pilne! Zamówienia na adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że w aplikacji SIO zostały wygenerowane zamówienia na część IV wszystkich rodzajów adaptacji do klasy III składającej się z części IV do kształcenia zintegrowanego i IV do matematyki. W związku z powyższym proszę o zweryfikowanie czy wygenerowane zamówienia są poprawne. 1. W przypadku uznania, że zachodzi […]