Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

21 września 2017

Konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Organizator: Fundacja „Dwa Skrzydła Anioła”.

Cel: uczenie młodzieży ze szkół podstawowych (klasy I-V) bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji.

Uczestnicy: szkoły podstawowe (uczniowie klas I-V).

Termin składania zgłoszeń: do 30.09.2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: www.dwaskrzydlaaniola.pl w zakładce konkursy.

21 września 2017

Konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”

Senacki Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs pt. „Hejter, Hacker, e-obywatel”.

Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe eseju, której treść odpowiada tematowi konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych autorom trzech najlepszych prac odbędzie się w Senacie 4 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie organizatora pod adresem: www.senat.gov.pl

19 września 2017

II edycja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

Olsztyński Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zaprasza młodzież do udziału w drugiej edycji Olimpiady, która skierowana jest nie tylko do gimnazjalistów, lecz również do uczniów klasy siódmej szkół podstawowych.

Informacje o olimpiadzie, w tym regulamin znajdują się na stronie gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl

15 września 2017

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza do udziału w XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.

Szczegółowe informacje na stronie www.olimpiadaprawa.pl

15 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego.

Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Szczegółowe informacje o olimpiadzie, w tym regulamin i ustalenia organizacyjne na stronie: www.zsps.poznan.pl

11 września 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczny „Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie we współpracy z parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie, Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 w Lublinie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym „Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży.

Informacje o konkursach, w tym regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.sp19.lublin.eu .

11 września 2017

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie,

 

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”, poświęconego wyborom samorządowym.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych).

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów – w szczególności wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października br.

9 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie działy I i II oraz VII – IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne. Wyniki etapu szkolnego ogłoszone będą 16 listopada. Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów: „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”, „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej” lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018. W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania – podobnie jak w etapie szkolnym przygotowane na podstawie działów I, II oraz VII-IX Kodeksu wyborczego. Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie – 800,  a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu. Informacje na temat Konkursu będą systematycznie publikowane  na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Komisji Wyborczej i serwisach społecznościowych.

 

1 września 2017

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Już po raz dwunasty, w roku szkolnym 2017/2018, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorami są Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibami w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Olimpiadę honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana. Ten wielki Polak, przez swoją działalność medialną oraz swoje życie dla innych, a zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła.

Szczegóły zapisów i uczestnictwa w Olimpiadzie zawiera Regulamin dostępny na stronie: www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

21 lipca 2017

II edycja konkursu pn. „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie zaprasza młodzież w wieku 15-19 lat z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w II edycji konkursu pn. „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Warmii i Mazur własnym pochodzeniem, pogłębienie tożsamości lokalnej młodzieży i poczucia przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia osobistego dziedzictwa materialnego i niematerialnego dla historii i tradycji regionu. Ponadto zwrócenie uwagi na związek losów rodziny i bliskich z historią regionu, a przez to rozbudzenie potrzeby dbałości zarówno o rodzinne tradycje, jak i dziedzictwo regionalne.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.wbp.olsztyn.pl/korzenie2/.

10 lipca 2017

XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów (2017/2018)

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej zaprasza uczniów gimnazjum oraz starszych klas szkół podstawowych do udziału w roku szkolnym 2017/2018 w XIII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów. Informacje o olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej www.omj.edu.pl.

29 czerwca 2017

Konkurs programistyczny Creative Baltie 2017

Na stronie www.baltie.net ruszył twórczy konkurs programistyczny Creative Baltie 2017. Finał konkursu będzie tradycyjnie na Politechnice w Brnie.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich wiekowych kategorii (od 1 klasy SP aż do uczelni), swój projekt może przesłać uczeń indywidualny lub zespół.

Termin przesłania prac upływa 04.10.2017.


Projekt Baltie na rok szkolny 2017/2018.

Od września przygotowujemy:
1. Udostępnić webową aplikację Baltie poziom nowicjusz (dla wszystkich rodzajów tabletów, komórek) – można już testować na b2.baltie.net.

2. Programowanie robotów za pomocą Baltie.

3. Szkolenia Baltie, poziom 0, 1, 2, 3.


 

28 czerwca 2017

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

Fundacja „Być Bardziej” zaprasza placówki oświatowe do wzięcia udziału w programie „Dzwonek na obiad” poprzez przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Głównym celem akcji jest zapewnienie ciepłego obiadu w szkole tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić tego samodzielnie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Fundacji oraz programu.

13 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie „Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce poważnej”

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza konkurs adresowany do nauczycieli muzyki szkół powszechnych na najlepszą lekcję o muzyce poważnej!

Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z wybranym utworem bądź grupą utworów muzycznych. W trakcie zajęć nauczyciel powinien zaprezentować nagranie utworu, a następnie pracując z uczniami za pomocą wybranych przez siebie metod przeanalizować utwór. W efekcie uczniowie powinni umieć rozpoznać utwór i omówić jego cechy charakterystyczne.

Do zgłaszanej na Konkurs lekcji należy napisać szczegółowy scenariusz, a samą lekcję sfilmować. Szczegóły w regulaminie. Nagrania lekcji wraz ze scenariuszami można nadsyłać do dnia 15 października 2017 r. na adres: edukacja@nifc.pl.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wzór scenariusza lekcji  do pobrania ze strony: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/education/teachers/id/4442

Do wygrania sprzęt grający i publikacje NIFC dla nauczyciela, pianino Yamaha Clavinova dla szkoły.

Więcej informacji: 
Dział Edukacji
22 44 16 259
edukacja@nifc.pl

19 maja 2017

I Ogólnopolski Konkurs o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych,

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół/placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą sprzyjająca rozbudzaniu ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska.

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., szkoły/placówki przesyłają zgłoszenia konkursowe na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn. Materiały (prezentację) należy przygotować w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci zewnętrznej (płyta CD lub pendrive) i wraz ze zgłoszeniem (zał. nr 1 do regulaminu) przesłać na wskazany adres.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nominuje 20 placówek z województwa, po 5 w danej kategorii:

  1. przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej
  2. szkoła podstawowa
  3. gimnazjum lub liceum
  4. technikum lub szkoła zawodowa.

Nominacje oraz zgłoszenia konkursowe w terminie do 15 lipca 2017 r. przekazane zostają do dalszej oceny przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa wyłania 64 (po 4 z każdego województwa) szkoły/placówki zasługujące na tytuł „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Dodatkowo przyznane zostaną 2 nagrody i 8 wyróżnień specjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Nagrody Laur Nowoczesnej Edukacji w dniu 24 listopada 2017 r., podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Targach Kielce.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Olsztynie koordynatorami przedsięwzięcia są: Adam Szkolnik (e-mail: aszkolnik@ko.olsztyn.pl, tel. 895232446) oraz Małgorzata Hochleitner (e-mail: mhochleitner@ko.olsztyn.pl, tel. 895232446)

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.targikielce.pl

5 maja 2017

Konkurs plastyczny „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym od 5 lat oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”. Głównym celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom funkcjonowanie LPR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunku śmigłowca Ratunkowego dowolną techniką.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.lpr.com.pl/pl/smiglowiec-ratunkowy-w-oczach-dziecka-2/

 

4 maja 2017

Wyniki rekrutacji do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zadanie rekrutacyjne polegało na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce uczniowie odnaleźli, proponowali działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechniali wiedzę o nowym patronie. W przypadku braku takiego miejsca, młodzież wskazywała miejsce warte upamiętnienia oraz rozpropagowywała o nim wiedzę w społeczności lokalnej.

 

Dwa najlepiej ocenione zespoły z naszego województwa (uczniowie z Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu) wezmą udziału w seminariach w dniu 13 maja 2017 r., które odbędą się w Sulejówku oraz w posiedzeniu komisji w dniu 14 maja 2017 r., które odbędzie się w gmachu Sejmu.

 

Następnie 460 młodych posłanek i posłów spotka się 1 czerwca 2017 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP podczas XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Relacje i wyniki dostępne są na stronie

 

Wkrótce skontaktujemy się z dyrektorami szkół w celu organizacji transportu uczniów. Lista posłów i posłanek
z województwa warmińsko – mazurskiego znajduje się w załączeniu.

 

Załączniki

Lista
Data: 2017-05-04, rozmiar: 32 KB