Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

16 listopada 2017

VIII edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Olsztynie zaprasza uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w VIII edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Celem Konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej: www.warminskomazurski.kidp.pl

15 listopada 2017

XVII Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej XVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej.

Szczegółowe informacje na temat turnieju, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie www.turniejreportazu.pl

8 listopada 2017

X edycja ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON. Tematyka konkursu dotyczy zagadnień z elektroniki, telekomunikacji oraz mechatroniki. Podczas finału na Politechnice Wrocławskiej uczestnicy konkursu będą mogli mogą zwiedzać laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

Terminarz konkursu:

  • Zgłaszanie uczestników – do 24 listopada 2017 r.,
  • Eliminacje Szkolne – 8 grudnia 2017 r.,
  • Finał – 2 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej wemif.pwr.edu.pl

3 listopada 2017

XVI Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza uczniów ze szkół województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych. Pierwszy cykl eliminacyjny odbędzie się już w listopadzie br.

Szczegółowe informacje o zawodach znajdują się na stronie wmii.uwm.edu.pl

3 listopada 2017

Wojewódzka Impreza sportowo-edukacyjna – „Mleko +Owoce => Super Moce”

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie zapraszają do udziału w imprezie sportowo-edukacyjnej – „Mleko +Owoce => Super Moce”. Celem imprezy jest: propagowanie zdrowego stylu odżywiania się, popularyzacja programu: „Program dla szkół”, promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu uczniów z klas I-V.

Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie należy przesłać do dnia 17 listopada 2017 r. na adres e-mail: zsmilakowo@op.pl, bądź faxem 89 758 74 76.

Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia i regulaminem wydarzenia znajdują się na stronie: www.zsmilakowo.one.pl

31 października 2017

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. informuje o organizacji VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Termin zgłaszania projektów do konkursu mija 30 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/wyniki.html .

 

26 października 2017

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”

Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Kujawsko-Pomorski oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz firma Learnetic SA zaprasza dzieci i młodzież ze szkół województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. Konkursy główne odbędą się w dniach od 13 do 16 listopada br. – każdego dnia dla jednej grupy wiekowej. Honorowy patronat nad XII edycją konkursu objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.bobr.edu.pl

10 października 2017

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza młodzież z dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Młodzieżowej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie. Hasłem przewodnim bieżącej edycji olimpiady jest Tożsamość Europejczyka – wartości i dziedzictwo kulturowe”. Rejestracji szkół i uczestników można dokonać do 27 października br.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie internetowej www.mowos.pl

4 października 2017

XIII Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w XIII Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Hasłem przewodnim tegorocznych zawodów jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Rejestracji szkół i uczestników można dokonać w dniach 2 – 31 października br.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie internetowej www.olimpiada.edu.pl.

4 października 2017

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Honorowy patronat nad XXXI edycją olimpiady objęło Ministerstwo Rozwoju.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej www.owe.pte.pl.

25 września 2017

Konkurs „Niemiecki ma klasę”

Goethe-Institut w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu „Niemiecki ma klasę”. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 października 2017 r.

Informacje nt. konkursu, w tym regulamin znajdują się na stronie www.goethe.de

25 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Panie / Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników,

Informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Olimpiada składa się z 3 etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji okręgowych, eliminacji centralnych. Terminy eliminacji: szkolnych: 8 XI 2017 r.,  okręgowych: 28 II 2018 r.,  centralnych: 12 IV 2018 r. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody. Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia. Informacje dla dyrektora – link.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/owor/

21 września 2017

Konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Organizator: Fundacja „Dwa Skrzydła Anioła”.

Cel: uczenie młodzieży ze szkół podstawowych (klasy I-V) bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji.

Uczestnicy: szkoły podstawowe (uczniowie klas I-V).

Termin składania zgłoszeń: do 30.09.2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: www.dwaskrzydlaaniola.pl w zakładce konkursy.

21 września 2017

Konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”

Senacki Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs pt. „Hejter, Hacker, e-obywatel”.

Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe eseju, której treść odpowiada tematowi konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych autorom trzech najlepszych prac odbędzie się w Senacie 4 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie organizatora pod adresem: www.senat.gov.pl

19 września 2017

II edycja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

Olsztyński Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zaprasza młodzież do udziału w drugiej edycji Olimpiady, która skierowana jest nie tylko do gimnazjalistów, lecz również do uczniów klasy siódmej szkół podstawowych.

Informacje o olimpiadzie, w tym regulamin znajdują się na stronie gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl