Kategoria: Aktualności

29 września 2017

Rządowy program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu 26 września 2017 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.

Wpłynęło 111 wniosków organów prowadzących szkoły podstawowe, dotyczące 239 szkół. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosiła 3 237 360,20 zł. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie. Analiza wniosków wykazała, że 202 wnioski szkół spełniają wymogi formalne ww. rozporządzenia. Przyznana kwota wsparcia finansowego wynosi 2 735 416 złotych.

W załączeniu lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokością dotacji.

Ponadto informuję, że umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły.

Zapraszamy w kwietniu 2018 r. do udziału w kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Powiaty Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 211 KB
Stowarzyszenia fundacje zestawienie Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 217 KB
JST Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 279 KB
26 lipca 2017

Bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku

 Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw nad wodą i na wodzie. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Polecam przydatne strony internetowe, poświęcone organizacji bezpiecznego wypoczynku:

  1. Pierwszeństwo w odprawach autobusów przewożących dzieci i młodzież

www.granica.gov.pl/eBooking

  1. Bezpieczny autobus:

www.bezpiecznyautobus.gov.pl/bezpieczny-autobus-web/

  1. Bezpiecznie nad wodą

biz.norbsoft.com/warmia/

  1. MSZ – informacja o zagrożeniach

www.msz.gov.pl

  1. Zgłaszanie podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”

odyseusz.msz.gov.pl

  1. Odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu związanego z wyjazdami turystycznymi

www.turystykabezryzyka.gov.pl

  1. Informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie

sk.gis.gov.pl

8. Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:

wsse.olsztyn.pl

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Poradnik bezpiecznego wypoczynku - MEN
Data: 2017-07-26, rozmiar: 4 MB
26 lipca 2017

Działania i kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Odwaga ratuje życie

Wraz z początkiem wakacji ruszyła nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Kampania ma nie tylko przestrzec przed brawurą czy brakiem rozwagi, ale też zachęcić i ośmielić każde dziecko do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne są na stronie www.odwagaratujezycie.pl .

Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo

Kampania ma na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci, a także zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Ważną częścią tej kampanii są wypracowane skrypty, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których nie wiedzą jak się zachować. Na dedykowanej akcji stronie www.jakreagowac.pl zamieszczone są symulacje trudnych sytuacji wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na celu wskazanie najczęściej stosowanych w takich sytuacjach praktyk, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia, każdy dorosły może podjąć w codziennym życiu.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

Akcja jest szczególnie ważna w okresie letnim ze względu na panujące często wysokie temperatury. Film jest dostępny na stronie www.odwagaratujezycie.pl.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Działanie „Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka” może być narzędziem wykorzystywanym do niesienia pomocy dzieciom potrzebującym pomocy. Numer telefonu 800 12 12 12 działa całą dobę, bo w dni wolne od pracy i każdego dnia w godz. 20.00 – 8.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości, która będzie odsłuchana w godzinach pracy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 − 20.00).

Kontakt: Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00, fax: (22) 583 66 96
Adres poczty elektronicznej Rzecznika Praw Dziecka: rpd@brpd.gov.pl.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14 lipca 2017

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z S 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowe informacje: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno – Prawny
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 5232316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Wolne_miejsca_szkoly_ponadgimnazjalne_W_M_2017
Data: 2017-08-29, rozmiar: 491 KB
29 czerwca 2017

Patent na bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice

Główny Inspektor Sanitarny podaje ważne informacje dotyczące wypoczynku:

1. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli www.gis.gov.pl/

2. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.

3. Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

4. Interaktywna mapa wyszukiwania jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej gis.gov.pl

Załączniki

Informacja GIS
Data: 2017-06-29, rozmiar: 2 MB
GIS- Instrukcja sanitarna dla obozów pod namiotami
Data: 2017-06-29, rozmiar: 723 KB
7 czerwca 2017

Narada podsumowująca rok szkolny 2016/2017 z udziałem Kuratora Oświaty

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady podsumowujące rok szkolny 2016/2017. Program spotkania obejmuje wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego w minionym roku szkolnym.

Narady odbędą się według następującego porządku:

26 czerwca 2017 r. – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ul. Piłsudskiego 7/9, sala 52 godz. 9.00 (Olsztyn oraz powiat szczycieński), godz. 12.00 (powiaty – olsztyński, działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, ostródzki).

29 czerwca 2017 r. – Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Grunwaldzka 137, aula, godz. 10.00 (Elbląg oraz powiaty: elbląski, braniewski, iławski, nowomiejski, lidzbarski, bartoszycki).

30 czerwca 2017 r. – Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Ełk ul. Grunwaldzka 1, aula, godz.10.30 (Ełk oraz powiaty: ełcki, gołdapski, giżycki, olecki, piski, węgorzewski)

Z poważaniem
Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

15 maja 2017

Kiermasz podręczników – narzędzie informatyczne Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

informuję, że istnieje możliwość skorzystania z aplikacji „Kiermasz podręczników”, dostępnej na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem: adaptacje.ore.edu.pl

Aplikacja dedykowana jest szkołom, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający dostosowanych podręczników. Umożliwia ona odbiorcom swobodne korzystanie z dostępnych na platformie zbiorów.

Celem kiermaszu jest przekazywanie lub wypożyczanie wolnych egzemplarzy podręczników zaadaptowanych zgodnie z art. 22ak ust. 6 i 6a ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Więcej informacji o kiermaszu w załączniku.

Z poważaniem,
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Pismo do dyrektorów
Data: 2017-05-15, rozmiar: 82 KB
3 kwietnia 2017

Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

W ramach współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rekomenduję Państwu Warmińsko-Mazurską Strefę Matematyczną. Serwis związany z Warmińsko-Mazurskimi Zawodami Matematycznymi polega na tworzeniu portalu przez lokalne redakcje – uczniów szkół pod kierunkiem nauczycieli. Proszę o przekazanie informacji o cennej inicjatywie Wydziału Matematyki i Informatyki uczniom i nauczycielom. Uważam, że przy Państwa zaangażowaniu powstanie pierwszy profesjonalny regionalny portal matematyczny.

Z poważaniem,

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Adres portalu: strefamatematyczna.uwm.edu.pl