Kategoria: Aktywna tablica

24 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – sprawozdanie dyrektora szkoły i organu prowadzącego za 2017 r. (I edycja programu)

Załączniki Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie Aktywna tablica Data: 2018-05-24, rozmiar: 52 KB Sprawozdanie organu prowadzącego do Kuratora Oświaty Data: 2018-05-24, rozmiar: 22 KB Sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego Data: 2018-05-24, rozmiar: 27 KB Załącznik nr 1 – Zestawienie ilościowe zakupionych pomocy dydaktycznych w 2017 r. Data: 2018-05-24, […]

29 września 2017

Rządowy program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora […]