Kategoria: Pisma

25 lutego 2020

Informacja o ogłoszeniu konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonym konkursie pt. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” „Od wykluczenia do aktywizacji Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych […]

6 lutego 2020

Weryfikacja naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy

Państwo Prezydenci  Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie  Gmin ZK.3146.3.1.AŚ W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2020 roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy. Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą […]

2 października 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne

Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie Miast oraz Wójtowie Gmin W związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 […]

6 września 2019

Wygraj mobilną pracownię multimedialną dla swojej szkoły w ramach konkursu #OSEWyzwanie!

Do wzięcia udziału w konkursie #OSEWyzwanie! zaprasza Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Biorąc udział w konkursie blisko 800 szkół z całej Polski może wygrać najnowocześniejszą mobilną pracownię multimedialną, składającą się m.in. z 16 laptopów. Do konkursu mogą przystąpić szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu (w tym warunki uczestnictwa w […]

3 września 2019

Wyprawka szkolna – weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2019 roku

Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin ZK.3146.2.2019.AŚ Olsztyn, 3 września 2019 r. Z uwagi na wyznaczony, w Uchwale Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”, termin do dnia 24 września 2019 r. przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego zweryfikowanych danych […]