Kategoria: Pisma

10 kwietnia 2019

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli z terenu województwa warmińsko-mazurskiego W związku z obowiązkiem opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wynikającym z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 […]

7 marca 2019

Nowe zawody od r. szk. 2019/2020

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. Załączniki Wniosek o wydanie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie Data: 2019-03-07, rozmiar: 197 KB

18 lutego 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

  Szanowni Państwo Marszałek Województwa Starostowie Powiatów Prezydenci Miast     WKWO.0230.2.2019.DC                                         Olsztyn, 18 lutego 2019 r.               Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 5 kwietnia  2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn) będzie miał miejsce Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Organizatorem tego ważnego wydarzenia dla całego naszego […]

18 lutego 2019

Podział srodków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 roku

Państwo Prezydenci Miast Wójtowie  Gmin   ZK.3146.1.2019   W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2019  roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy. Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą […]

11 stycznia 2019

Działania realizowane w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025

W dniu 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to takich obszarów jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma […]

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” […]

27 września 2018

Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli

Załączniki Załącznik do zarządzenia nr 66 – dyrektorzy szkół Data: 2018-09-27, rozmiar: 640 KB Załącznik do zarządzenia nr 66 – dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2018-09-27, rozmiar: 515 KB Zarządzenie nr 66 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-09-27, rozmiar: 47 KB Pobierz wszystkie pliki

30 lipca 2018

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminu określającego wskaźniki pracy dyrektorów szkół, placówek oświatowych (…)

Załączniki Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół Data: 2018-07-30, rozmiar: 577 KB Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2018-07-30, rozmiar: 534 KB Pobierz wszystkie pliki

27 listopada 2017

Weryfikacja danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r.

  Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, województwa warmińsko-mazurskiego WAP.534.22.2017.KK Olsztyn,   27 listopada 2017 r.   W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:   Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi: w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły […]