22 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 oraz z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w związku z […]

11 sierpnia 2017

Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018

WWKWO. 0230.4.2017   Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego   Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady inaugurujące nowy rok szkolny,  podczas których zostaną przedstawione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Spotkania  odbędą się według następującego porządku: 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)  – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski […]

3 sierpnia 2017

Informacja dotycząca realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W związku z napływem niepokojących sygnałów dotyczących sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na […]

26 lipca 2017

Bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku  Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo […]

26 lipca 2017

Działania i kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Odwaga ratuje życie Wraz z początkiem wakacji ruszyła nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Kampania ma nie tylko przestrzec przed brawurą czy brakiem rozwagi, ale też zachęcić i ośmielić każde dziecko do dbania o […]

14 lipca 2017

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego W związku z S 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z […]

3 lipca 2017

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

W dniach 26, 29 i 30 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego w celu podsumowania roku szkolnego 2016/2017. Tematem wiodącym narad były wnioski z nadzoru pedagogicznego. Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, odnosząc się do mijającego roku, powiedział, że był to rok pracowity w związku z przygotowaniem szkół […]

29 czerwca 2017

Patent na bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice Główny Inspektor Sanitarny podaje ważne informacje dotyczące wypoczynku: 1. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli www.gis.gov.pl/ 2. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów […]

29 czerwca 2017

Kontrole autokarów

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w związku z wakacjami uruchomił w Olsztynie i Elblągu punkty kontroli autokarów wyjeżdżających na wycieczki, kolonie, obozy. Inspektorzy pełnią dyżury na stałym punkcie kontroli autobusów : – przy ul. Leonharda w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.30, – […]

20 czerwca 2017

Zaproszenie do Młodzieżowej Sztafety Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Związek Stowarzyszeń „Sztafeta Pokoleń” informuje o zorganizowaniu w dniach 16 i 17 września 2017 r. (wraz z władzami gmin Wydminy oraz Świętajno) imprezy sportowo-patriotycznej pod hasłem „ Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na terenie powiatu giżyckiego w dniu 16 lutego 1946 roku – największej bitwy podziemia niepodległościowego […]

20 czerwca 2017

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Przedstawiciele organów prowadzących, Rodzice i Uczniowie za parę dni zakończy się rok szkolny 2016/2017. Dokonamy podsumowania i oceny pracy. Zapewne każda szkoła i każda placówka zrobi to inaczej, akcentując te dokonania, które wydają się być najważniejsze dla danej społeczności. Dziś jednak wszyscy możemy bez wątpienia powiedzieć, że był to rok […]