GaleriaAktualności


2015-02-27

Specjalne strefy ekonomiczne bliżej szkoły

Promocja kształcenia zawodowego wśród gimnazjalistów, współpraca z pracodawcami – to tylko niektóre kwestie, które poruszyła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska na spotkaniu (19-20 lutego br.) kuratorów oświaty z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych.
2015-02-27

Święto Służby Sanitarno-Epidemiologicznej19 lutego (br.) w Olsztynie odbyła się gala z okazji 95 rocznicy powstania Służby Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2015-02-25

Konkurs „Szkoła zawodowa - mój wybór”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
prowadzących kształcenie w zawodach
województwa warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że w ramach ogłoszonego w bieżącym roku szkolnym – Roku Szkoły Zawodowców Ministerstwo Edukacji Narodowej jest organizatorem głównym Konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Współorganizatorem przedsięwzięcia na terenie naszego województwa jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Proszę o zainteresowanie młodzieży udziałem w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.
2015-02-19

Narada kuratora oświaty z samorządami

W ramach cyklicznych spotkań kuratora oświaty z organami prowadzącymi szkoły i placówki 18 lutego (br.) odbyła się narada w Ełku, której głównym tematem były bieżące sprawy oświatowe.

 

2015-02-12

Minister edukacji odwiedziła szkoły w Stawigudzie

Dziś (12.02) minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska spotkała się z Polakami z Donbasu przebywającymi w Ośrodku Wypoczynkowo–Edukacyjnym „Caritas” w Rybakach. Na początku wizyty minister i towarzyszące jej osoby: Grażyna Kluge wicewojewoda warmińsko –mazurski oraz Grażyna Przasnyska warmińsko-mazurski kurator oświaty odwiedzili Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie, do którego uczęszcza czworo uczniów z Ukrainy. Następnie goście udali się do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Stawigudzie.

 

2015-02-04

Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

 

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa warmińsko - mazurskiego

 

 

            Serdecznie zapraszam Państwa na konferencję, która odbędzie się w Elblągu, Ełku i Olsztynie, w terminach:

 

  • Ełk – 18 lutego 2015 r., o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12, (powiaty: ełcki, Miasto Ełk, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski i Miasto/Gmina Mikołajki),
  • Elbląg – 23 lutego 2015 r., o godz. 10.00, w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Saperów 14c, (powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, Miasto Elbląg, iławski, lidzbarski, nowomiejski),
  • Olsztyn – 24 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w sali 160 Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9., (powiaty: działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olsztyński, Miasto Olsztyn, ostródzki, szczycieński).

 

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

1.            Obszary i zasady współpracy kuratora oświaty z organami prowadzącymi szkoły.

2.            Wybrane zagadnienia dotyczące Systemu Informacji Oświatowej.

3.            Sieć szkolna (szkoły podstawowe i gimnazja) w województwie warmińsko - mazurskim.

4.            Założenia i realizacja programów rządowych, w tym programu Bezpieczna i przyjazna szkoła.

5.            Wychowanie przedszkolne – poziom upowszechnienia wśród dzieci w wieku od 3 do 5 lat w gminach i powiatach.

6.            Dyskusja.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Grażyna Przasnyska

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

2015-02-03

Ważne zmiany dla organizatorów wypoczynku – Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).
2015-01-30

Mała szkoła - problem czy szansa?

W dniach 16-17 lutego 2015 roku w Olsztynie odbędzie się organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie seminarium, którego celem jest zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań zmierzających do zaniechania likwidacji małych szkół.

Zobacz wszystkie aktualności

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???