Kategoria: Aktywna tablica

29 maja 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2019

Załączniki Organ prowadzący – formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r. (załączniki nr 1, 2 i 3) Data: 2020-05-29, rozmiar: 79 KB Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2019 r. Data: 2020-05-29, rozmiar: 23 KB Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2019 r. Data: 2020-05-29, rozmiar: […]

16 maja 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2019

Załączniki Załącznik nr 1 – szkoły objęte wsparciem finansowym – gminy Data: 2019-06-05, rozmiar: 244 KB Załącznik nr 1 – szkoły objęte wsparciem finansowym – powiaty Data: 2019-05-16, rozmiar: 201 KB Załącznik nr 1 – szkoły objęte wsparciem finansowym – stowarzyszenia/fundacje/osoby fizyczne Data: 2019-05-16, rozmiar: 210 KB Pobierz wszystkie pliki

26 marca 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków w 2019 roku

Załączniki Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe Data: 2019-04-08, rozmiar: 17 KB Lista najczęściej pojawiających się pytań Data: 2019-03-26, rozmiar: 568 KB Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie „Aktywna tablica” Data: 2019-03-26, rozmiar: 27 KB Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę Data: 2019-03-26, rozmiar: 26 KB Pobierz wszystkie pliki

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” […]

24 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – sprawozdanie dyrektora szkoły i organu prowadzącego za 2017 r. (I edycja programu)

Załączniki Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie Aktywna tablica Data: 2018-05-24, rozmiar: 52 KB Sprawozdanie organu prowadzącego do Kuratora Oświaty Data: 2018-05-24, rozmiar: 22 KB Sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego Data: 2018-05-24, rozmiar: 27 KB Załącznik nr 1 – Zestawienie ilościowe zakupionych pomocy dydaktycznych w 2017 r. Data: 2018-05-24, […]

16 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2018

Załączniki Lista szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Organ prowadzący – powiat Data: 2018-05-16, rozmiar: 227 KB Lista szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Organ prowadzący – stowarzyszenie, fundacja, osoba fizyczna Data: 2018-05-16, rozmiar: 241 KB Lista szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. […]

11 kwietnia 2018

Relacja ze spotkania informacyjnego – Rządowy program „Aktywna tablica” 2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie rządowym „Aktywna tablica”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z województwa warmińsko-mazurskiego. W trakcie spotkania pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie przedstawili zasady przystępowania i rozliczania Projektu rządowego „Aktywna tablica”. […]

4 kwietnia 2018

Spotkanie informacyjne – Rządowy program „Aktywna tablica” 2018

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom przystępowania i rozliczania Programu rządowego „Aktywna tablica” w jego kolejnej edycji. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie w sali 160. Przewidywany […]

29 września 2017

Rządowy program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora […]

7 września 2017

Informacja dotycząca realizacji programu Aktywna Tablica

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych     Ze względu na napięty harmonogram realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dostępnej w „Strefie dla zalogowanych” https://strefasio.men.gov.pl zakładka Ankiety, dotyczycącej udziału w ww. Programie.   […]

7 sierpnia 2017

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji, Dyrektorzy Szkół Podstawowych Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna tablica”, organy […]