Kategoria: Aktualności

10 lipca 2018

Zaproszenie do udziału w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil” w roku szkolnym 2018/2019

(więcej…)

Załączniki

4 lipca 2018

Osobowość Powiatu Działdowskiego

27 czerwca 2018 roku Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystej sesji Rady Powiatu Działdowskiego, podczas której Pan Jan Regulski otrzymał tytuł „Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Wyróżnienie tytułem i statuetką, przyznawaną przez Radę Powiatu Działdowskiego za wybitny wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny powiatu działdowskiego to zaszczyt dla laureata, ale także ogromna satysfakcja dla Jego licznych przyjaciół i współpracowników oraz rzeszy wychowanków ceniących Go jako pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń mieszkańców powiatu działdowskiego. Pan Jan Regulski przez cały okres swojej działalności zawodowej oraz aktywności społecznej z ogromnym zaangażowaniem pracował z młodzieżą i na rzecz osób dorosłych, stawiając zawsze na czele wartości patriotyczne i edukacyjne. Dzięki staraniom Laureata patronem Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie został Stefan Żeromski, a Liceum Ekonomicznego Stanisław Staszic. Pan Jan Regulski aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Działdowskiej. Jest również autorem licznych publikacji. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podziękował Panu Janowi Regulskiemu za dotychczasową pracę i pogratulował osiągniętych sukcesów, życząc jednocześnie kolejnych satysfakcjonujących przedsięwzięć i pomyślności w życiu osobistym.

22 czerwca 2018

Kontynuacja spotkań z pracodawcami – seminarium branżowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Kontynuacja spotkań z pracodawcami – seminarium branżowe
w
Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego w dniu 15 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie
odbyło się seminarium branżowe z udziałem lokalnych pracodawców, dyrektorów oraz nauczycieli szkół. Lokalni przedsiębiorcy z branży meblarskiej, usługowej, turystyczno-gastronomicznej, jachtowej, spożywczej, mechanicznej, budowlanej zostali zapoznani ze zmianami w kształceniu zawodowym.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie reprezentowały Grażyna Dywańska i Alicja Pogorzelska. Grażyna Dywańska przedstawiła cele zmian w edukacji zawodowej oraz rolę pracodawcy
w systemie kształcenia zawodowego
. Zwróciła uwagę, że wprowadzanie dualnego systemu kształcenia odpowiada potrzebom gospodarki oraz uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Podkreśliła, że priorytetem MEN jest aktywne włączanie pracodawców w proces tworzenia nowych zawodów.

Alicja Pogorzelska podsumowała II edycję Programu Wspomagania Uczniów
w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil”
, podkreśliła rolę programu
w promocji szkolnictwa branżowego oraz wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru ścieżki kształcenia. Zapowiedziała kontynuację programu w kolejnym roku szkolnym
we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Podkreśliła, że sukces ucznia w kształceniu zawodowym związany jest ze ścisłą współpracą szkół zawodowych
z pracodawcami. Zwróciła uwagę, że procesy kształcenia powinny podążać za potrzebami rynku pracy, stąd szkolnictwo zawodowe musi położyć nacisk na umiejętność wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, a program „Laboratorium – Mój Profil”, jest tego doskonałym narzędziem.

Rolę doradztwa zawodowego w systemie edukacji rozwinęła Beata Mioduszewska, lider doradców zawodowych w powiecie ostródzkim. Wskazała na pilną potrzebę kształtowania orientacji zawodowej we wczesnym etapie edukacji – na poziomie szkół podstawowych.
O przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu mówiła Danuta Oleksiak dyrektor W-M ODN w Elblągu, podkreśliła konieczność kształtowania u uczniów kompetencji miękkich, bez których funkcjonowanie na rynku pracy nie jest trudne. W seminarium wzięło udział 18 lokalnych pracodawców, którzy w dyskusji zwracali uwagę na potrzebę kształcenia wśród młodzieży takich cech jak: obowiązkowość, sumienność i sprawność motoryczna. Seminarium było okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń. Organizowane w naszym województwie seminaria branżowe są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, które MEN planuje wprowadzić we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

22 czerwca 2018

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „100-lecie Niepodległości”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele

Informujemy, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłasza wojewódzki konkurs plastyczny pt. 100-lecie Niepodległości. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski.

Termin nasyłania prac: 28 września 2018 r. (decyduje data wpływu)

 

 

 

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
20 czerwca 2018

Komunikat – Kontrola autobusów

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w związku
z wakacjami uruchomił w Olsztynie i Elblągu punkty kontroli autokarów wyjeżdżających na wycieczki, kolonie, obozy. Inspektorzy pełnią dyżury na stałym punkcie kontroli autobusów :

– przy ul. Leonharda w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.30,

– przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 06:30 do 09:00

– w Ełku i Iławie kontrole będą realizowane po wcześniejszym – minimum 2 dniowym – uzgodnieniu telefonicznym.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszenia należy kierować na numery telefonów podane
w załączniku.

 

Załącznik– plik PDF

20 czerwca 2018

Komunikat – List do organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo
Organizatorzy          

wypoczynku letniego

 

W związku ze zbliżającym się okresem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pragnę przypomnieć Państwu o obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji, a w szczególności o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej BAZIE WYPOCZYNKU pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl.

W celu wypełnienia formularza należy zapoznać się z instrukcją dla organizatora zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcam również do korzystania
z informacji umieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod adresem: www.ko.olsztyn.pl w zakładce wypoczynek.

Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych
i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw nad wodą i na wodzie oraz w górach. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

Czas wakacji to czas wypoczynku i beztroskich zabaw. Pozwólmy dzieciom cieszyć się z wakacji jednocześnie dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 

Sporządziła: Jolanta Kończal
tel. 89 / 523-24-69; e-mail:

jkonczal@ko.olsztyn.pl