Kategoria: Aktualności

20 czerwca 2017

Zaproszenie do Młodzieżowej Sztafety Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Związek Stowarzyszeń „Sztafeta Pokoleń” informuje o zorganizowaniu w dniach 16 i 17 września 2017 r. (wraz z władzami gmin Wydminy oraz Świętajno) imprezy sportowo-patriotycznej pod hasłem „ Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”.

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na terenie powiatu giżyckiego w dniu 16 lutego 1946 roku – największej bitwy podziemia niepodległościowego na terenie Warmii i Mazur. Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dotarli na Mazury przegrupowując się z terenu obecnego województwa podlaskiego.

Projekt uzyskał akceptację Ministra Obrony Narodowej i jest przez MON finansowany.

Stowarzyszenie zaprasza również młodzież z naszego województwa do udziału w tej imprezie. W załącznikach znajdziemy wstępny opis sztafety oraz druk zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 30 czerwca 2017 roku.

Osoby do kontaktu

  1. Kamil Purłan tel. 509 055 320 mail to: kamil.purlan@wp.pl
  2. Bogdan Skiba tel. 502 241 928 mail to: bskiba@op.pl

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-06-20, rozmiar: 13 KB
Opis sztafety
Data: 2017-06-20, rozmiar: 15 KB
20 czerwca 2017

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele,
Przedstawiciele organów prowadzących,
Rodzice i Uczniowie

za parę dni zakończy się rok szkolny 2016/2017. Dokonamy podsumowania i oceny pracy. Zapewne każda szkoła i każda placówka zrobi to inaczej, akcentując te dokonania, które wydają się być najważniejsze dla danej społeczności. Dziś jednak wszyscy możemy bez wątpienia powiedzieć, że był to rok ważny dla oświaty, rok zapoczątkowujący reformę edukacji, przynoszący istotne zmiany w ustroju szkolnym, wreszcie przygotowujący do zmian systemowych w obszarze kształcenia, wychowania i opieki. Jednym słowem za nami rok wytężonej pracy. Dziękuję Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i organom prowadzącym za trud włożony w przygotowanie nowej sieci szkół i wdrożenie wymaganych na tym etapie działań, wynikających z nowego prawa oświatowego. Chcę podkreślić, że tylko dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu możemy powiedzieć, że I etap reformy edukacji na Warmii i Mazurach zamykamy przygotowani do kolejnych wyzwań związanych z reformą szkolnictwa.

Szanowni Państwo,
przed nami wakacje. Zwracam się z prośbą do Nauczycieli o przypomnienie uczniom, wychowankom zasad bezpiecznego wypoczynku. Proszę Państwa o przeprowadzenie na ten temat zajęć, spotkań z przedstawicielami służb mundurowych, instytucji, których zakres działania odpowiada podejmowanej przed wakacjami tematyce. Proszę również o przekazanie Rodzicom właściwych komunikatów z informacją o możliwościach sprawdzenia form wypoczynku przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy. Zachęcam do umieszczenia w miejscach widocznych w szkołach, placówkach oraz na ich stronach internetowych poradników nt. bezpiecznych wakacji i wykazu numerów telefonów, które mogą być przydatne rodzicom i opiekunom podczas letniego wypoczynku.

Gratuluję wszystkich Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uzyskanych w mijającym roku szkolnym. Jestem przekonany, że Państwa praca i troska o dobro dzieci zasługują na słowa najwyższego uznania.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
dziękuję Państwu Rodzicom za włączanie się w życie szkoły i wychodzenie z inicjatywami wzbogacającymi proces edukacyjno-wychowawczy. Życzę satysfakcji i radości z osiągnięć dzieci. Uczniom gratuluję wyników w nauce, sukcesów w sporcie i dokonań w konkursach artystycznych.

Wszystkim życzę słonecznych wakacji oraz dobrego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

19 czerwca 2017

Podsumowano rok działania „Laboratorium”

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w minioną środę (14 czerwca), podsumowano Pilotażowy Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium” realizowany w roku szkolnym 2016/2017. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, prezes Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński oraz właściciel przedsiębiorstwa ALNEA Sp. z o.o. Krzysztof Kamiński. Cel główny projektu zakłada wsparcie uczniów w wyborze zawodu przez ich bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy, czyli udział w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy. W programie udział wzięło 15 gimnazjów z powiatu olsztyńskiego, z następujących miejscowości: Barczewa, Biskupca, Czerwonki, Dobrego Miasta, Dywit, Jonkowa, Kobułt, Kolna, Olsztynka, Purdy, Ramsowa, Stawigudy, Świątek, Tuławek i Węgoju. Do pilotażu zgłosiło się 18 przedsiębiorstw o różnych profilach działalności: metalowej, budowlanej, drukarskiej, administracyjnej, meblarskiej, oponiarskiej i oświetleniowej, jak również firmy produkujące urządzenia dla przemysłu oraz przędzę z lnu i konopi, a także zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz przetwórstwem owocowo – warzywnym. W pilotażu wzięło udział przeszło 650 uczniów. Łącznie odbyło się 59 wycieczek. Wszystkie wizyty przebiegały według przyjętego programu. Pilotaż został zrealizowany dzięki wsparciu organów prowadzących szkoły, które sfinansowały przejazdy uczniów. Podsumowując program, jego szkolni koordynatorzy oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele stwierdzili, że było to dobre działanie, przynoszące wiele pozytywnych efektów. Szczególnie podkreślano aspekt poznawczy; uczniowie odkrywali nowe miejsca, dowiadywali się o zakładach pracy, które znali ze słyszenia lub o których istnieniu w ogóle nic nie wiedzieli. Podczas wizyt w firmach poznawali konkretne zawody, ale również stanowiska pracy, które wspierają zasadniczy kierunek działalności danego przedsiębiorstwa. Obecni na spotkaniu przedstawiciele pracodawców, biorących udział w programie, zwracali uwagę na dobre przygotowanie uczniów do wizyt w ich zakładach. Podkreślali zaangażowanie i ciekawość młodzieży, a także deklarowali chęć dalszej współpracy w organizacji wycieczek. Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki podziękował wszystkim instytucjom zaangażowanym w projekt, szczególnie samorządom za wsparcie. Jestem przekonany, powiedział kurator, że tylko poprzez takie inicjatywy, jak poznawanie rzeczywistych miejsc pracy, można zainteresować ucznia konkretnym zawodem, wzbudzić w młodym człowieku refleksję nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Dobrze przygotowane wycieczki zawodoznawcze, systemowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół z pracodawcami, poznawanie lokalnego rynku pracy przez uczniów już na wczesnym etapie edukacji, stwarzają szansę na trafne wybory zawodowe, a co za tym idzie, na związanie swojego dorosłego życia z „małą ojczyzną”. Kurator zapowiedział kontynuację programu w następnym roku szkolnym i rozszerzenie obszaru działania na inne powiaty.

 

Załączniki

Udział w Programie „Laboratorium”
Data: 2017-06-19, rozmiar: 190 KB
14 czerwca 2017

Komunikat

Przypominamy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 czerwca jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji centralnej, w tym Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W zamian nasz urząd będzie otwarty dla Państwa w sobotę 24 czerwca br.

 

13 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych

W związku z realizacją zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, prosimy o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik Niko 2 wg. załączonej tabeli.

Informację proszę przesłać do dnia 20 czerwca 2017 r. na adres: aszczawinska@ko.olsztyn.pl

W przypadku zapotrzebowania na podręcznik Niko 1, który w ubiegłym roku był sfinansowany i dostarczony, zgodnie ze zgłoszonym przez szkołę zapotrzebowaniem, proszę o wskazanie liczby brakujących egzemplarzy podręcznika wraz z uzasadnieniem konieczności zwiększenia stanu liczebnego tego tytułu w bibliotece szkolnej.

Informację proszę przesłać do dnia 20 czerwca 2017 r. na adres: aszczawinska@ko.olsztyn.pl

Załączniki

8 czerwca 2017

Gala laureatów konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2016/2017

Laureaci tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów, posiadający co najmniej dwa tytuły, zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Sławomira Sadowskiego Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego podczas gali, która odbyła się 7 czerwca br. Zwracając się do licznie zgromadzonych gości, kurator oświaty pogratulował szkołom znakomitych wyników konkursowych oraz zaakcentował rolę nauczycieli w motywowaniu uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Kurator podziękował nauczycielom i dyrektorom szkół za ich zaangażowanie w pracy z młodzieżą. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwie „złote dziesiątki” szkół podstawowych i gimnazjów z największą liczbą laureatów. Dyrektorzy tych szkół otrzymali listy gratulacyjne. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum oraz Liceum im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. Podczas gali laureaci podzielili się z innymi uczestnikami spotkania swoimi wrażeniami na temat przygotowań do konkursów oraz podziękowali nauczycielom za okazaną pomoc oraz rodzicom za wsparcie.

Serdecznie gratulujemy!

Załączniki

Złota dziesiątka - Szkoły podstawowe i Gimnazja
Data: 2017-06-08, rozmiar: 157 KB
7 czerwca 2017

Narada podsumowująca rok szkolny 2016/2017 z udziałem Kuratora Oświaty

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady podsumowujące rok szkolny 2016/2017. Program spotkania obejmuje wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego w minionym roku szkolnym.

Narady odbędą się według następującego porządku:

26 czerwca 2017 r. – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ul. Piłsudskiego 7/9, sala 52 godz. 9.00 (Olsztyn oraz powiat szczycieński), godz. 12.00 (powiaty – olsztyński, działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, ostródzki).

29 czerwca 2017 r. – Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Grunwaldzka 137, aula, godz. 10.00 (Elbląg oraz powiaty: elbląski, braniewski, iławski, nowomiejski, lidzbarski, bartoszycki).

30 czerwca 2017 r. – Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Ełk ul. Grunwaldzka 1, aula, godz.10.30 (Ełk oraz powiaty: ełcki, gołdapski, giżycki, olecki, piski, węgorzewski)

Z poważaniem
Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

2 czerwca 2017

Rozstrzygnięcie VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego dziś, 2 czerwca br. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Dbam o swoje bezpieczeństwo”, organizowanego pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rokrocznie konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku przystąpiło do niego prawie 3000 uczniów ze 159 szkół podstawowych z terenu całego województwa. Spośród 173 prac nadesłanych na szczebel wojewódzki komisja wybrała po 4 laureatów w każdej kategorii wiekowej: klasy I, klasy II i klasy III, w sumie wyłoniono 12 laureatów VII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego.

2 czerwca 2017

Dzień Dziecka w Olsztynku z udziałem ministra edukacji

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 1 czerwca br., w drodze na VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, który odbywa się w Ostródzie, odwiedziła Szkołę Podstawową w Olsztynku. Okazją do spotkania z nauczycielami i uczniami był Dzień Dziecka. Na koniec zawodów sportowych dzieci z rąk minister Anny Zalewskiej otrzymały nagrody i wyróżnienia.

31 maja 2017

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Za pośrednictwem Państwa składam wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia. Życzę, by ich świat był światem, w którym dzieją się same dobre rzeczy, by wzrastały w serdecznej i ciepłej atmosferze, by spotykały się z życzliwością ludzi. Niech ten dzień będzie w przedszkolach, szkołach, placówkach dniem pełnym radości i wielu niespodzianek. Serdecznie proszę o przekazanie moich życzeń wszystkim dzieciom, będącym pod Państwa opieką.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

30 maja 2017

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania w pracy diagnostycznej zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz zastosowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Udział w szkoleniu jak i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym załącznikiem:

Ogłoszenie ORE szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl

Osoba do kontaktu: Jolanta Marcinkiewicz, tel. 89/52 32 533.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

29 maja 2017

Młodzi posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży na spotkaniu z wojewodą i kuratorem

Od 1994 roku zawsze 1 czerwca gmach na Wiejskiej w Warszawie we władanie przejmują młodzi parlamentarzyści – w tym dniu odbywa się Sejm Dzieci i Młodzieży. Skupia on, tak jak Sejm RP, 460 posłów. Nim uczniowie zasiądą w ławach poselskich muszą przejść proces rekrutacji wykonując określone zadanie. W tym roku polegało ono na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie, znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce uczniowie odnaleźli, proponowali działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechniali wiedzę o nowym patronie. W przypadku braku takiego miejsca młodzież wskazywała miejsce warte upamiętnienia oraz rozpropagowała o nim wiedzę w społeczności lokalnej. Nasze województwo na tegorocznej XXIII Sesji Sejmu DiM reprezentować będzie 9 dwuosobowych zespołów. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego młodzi parlamentarzyści otrzymali symboliczne akty nominacji. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali swoje projekty. Mówili o doświadczeniach w pracy na rzecz zmieniania przestrzeni publicznej, w której zamieszkują. Wskazywali na bohaterów, o których pamięć należy przywrócić i miejsca, których nazwy powinny ulec zmianie ze względu na niechlubne życiorysy ich patronów. Artur Chojecki gratulował młodzieży pomysłowości oraz determinacji w urzeczywistnianiu projektów. Życzę wam – mówił wojewoda – by pasja, odwaga i doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji posła towarzyszyły wam w dorosłym życiu. Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu akcentował wychowawczy aspekt tegorocznych projektów. Temat wymagał, podkreślał kurator, aby nawiązać współpracę z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym, poznać historię i zainteresować mieszkańców swoim pomysłem. Wy wypełniliście to zadanie wzorowo. Jestem pełen uznania dla waszej dojrzałości, wiedzy historycznej oraz postawy. To zapewne jest zasługą waszych rodziców. Ale również szkoły oraz nauczycieli – serdecznie wam gratuluję. Tymi słowami spotkanie z młodymi parlamentarzystami podsumował Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Województwo warmińsko-mazurskie na najbliżej sesji parlamentu dzieci i młodzieży reprezentować będą uczniowie z następujących szkół:

– Gimnazjum Specjalne nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

– Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu

– I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie

– Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie

– Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfiego w Ostródzie

– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim

– Gimnazjum nr 4 w Ełku

– Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Zespole Szkół w Nidzicy (dwa zespoły).

Gratulujemy młodym parlamentarzystom.