9 maja 2019

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Zasady ubiegania się o Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie

Regulamin przyznawania szkole i placówce Certyfikatu
załącznik nr 1/2a – część wstępna planowania
załącznik nr 1/2b – plan działań
załącznik nr 1/2c – planowanie działań i ich ewaluacji
załącznik nr 1 – wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie
zalacznik_1a_wniosek o nadanie Certyfikatu W-MKO _szkoła specjalna promująca zdrowie
załącznik nr 2 – wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty przedszkole Promujące Zdrowie
załącznik nr 3 – arkusz zbiorczy dla standardu drugiego
załącznik nr 4 – wniosek o nadanie aktu przynależności do grupy szkół ubiegających się o Certyfikat
załącznik nr 5 – wniosek o nadanie aktu przynależności do grupy przedszkoli ubiegających się o Certyfikat
zalacznik_6_wniosek o nadanie Aktu Przynależności_szkoła specjalna promująca zdrowie

Etapy tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie

Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Etapy tworzenia szkoły specjalnej promującej zdrowie

Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. SPZ

Podręcznik dotyczący tworzenia szkoły promującej zdrowie i szkoły specjalnej promującej zdrowie znajduje się na stronie: https://www.ore.edu.pl/category/szkola/promocja-zdrowia/


Szkoła Promująca Zdrowie – lata 2016-2018

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2018)

Wojewódzka konferencja szkół i przedszkoli promujących zdrowie (28.02.2019)

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie (05.11.2019)

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2019)

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2020)