9 maja 2019

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”


Zasady ubiegania się o certyfikat Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie

Regulamin przyznawania szkole i placówce Certyfikatu
załącznik nr 1/2a – część wstępna planowania

załącznik nr 1/2b – plan działań
załącznik nr 1/2c – planowanie działań i ich ewaluacji
załącznik nr 1 – wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie
załącznik nr 2 – wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty przedszkole Promujące Zdrowie
załącznik nr 3 – arkusz zbiorczy dla standardu drugiego

załącznik nr 4 – wniosek o nadanie aktu przynależności do grupy szkół ubiegających się o Certyfikat
załącznik nr 5 – wniosek o nadanie aktu przynależności do grupy przedszkoli ubiegających się o Certyfikat

Etapy tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie

Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. SPZ

Wojewódzka konferencja szkół i przedszkoli promujących zdrowie (28.02.2019)

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (28.11.2018)

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2019)

Szkoła Promująca Zdrowie – lata 2016-2018

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie (05.11.2019)