Kategoria: Niepodlegające Ustawie

Niepodlegające ustawie

2018

WAP.5551.4.2018.MB – II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

WAP.272.10.2018.MP – ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

WAP.5551.3.2018.MB – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego