Kategoria: Niepodlegające Ustawie

WAP.272.25.2020.MP – Zapytanie ofertowe: sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwera NAS, oprogramowania, niszczarek, drukarek oraz tabletu na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty Data: 2020-11-26, rozmiar: 174 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-11-23, rozmiar: 166 KB Zapytanie ofertowe Data: 2020-11-06, rozmiar: 205 KB Załącznik nr 6a – Wzór umowy (CZ. I) Data: 2020-11-06, rozmiar: 108 KB Załącznik nr 6b – Wzór umowy (CZ. II) Data: 2020-11-06, rozmiar: 87 KB Załącznik nr 6c […]

WAP.272.22.2020.MP – Zapytanie ofertowe: sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych Zamawiającego oraz produktów poza paliwowych i usług z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji w systemie kart elektronicznych

Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty Data: 2020-11-05, rozmiar: 146 KB Załącznik nr 3 – Wykaz stacji paliw Data: 2020-10-22, rozmiar: 14 KB Załącznik nr 4 – Wzór umowy Data: 2020-10-22, rozmiar: 37 KB Zapytanie ofertowe Data: 2020-10-22, rozmiar: 191 KB Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Data: 2020-10-22, rozmiar: 28 KB Załącznik nr 2 – […]

WAP.272.20.2020.MP – Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie i jego delegatur w Elblągu i Ełku

Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty Data: 2020-11-04, rozmiar: 145 KB Załącznik nr 2 – Wykaz rzeczowo-ilościowy__modyfikacja__26.10.2020 r. Data: 2020-10-26, rozmiar: 27 KB Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy__modyfikacja__26.10.2020 r. Data: 2020-10-26, rozmiar: 28 KB Odpowiedź na zapytanie__26.10.2020 r. Data: 2020-10-26, rozmiar: 252 KB Zapytanie ofertowe Data: 2020-10-20, rozmiar: 208 KB Załącznik nr 2 – […]

WAP.272.16.2020.MB – Zapytanie ofertowe: wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach archiwalnych i pomieszczeniu garażowym Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, w celu dostosowania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach do obowiązujących norm oświetlenia

Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty Data: 2020-10-09, rozmiar: 150 KB Odpowiedź na zapytanie – 25.09.2020 r. Data: 2020-09-25, rozmiar: 248 KB Załącznik nr 6 – Wzór umowy Data: 2020-09-16, rozmiar: 121 KB Zapytanie ofertowe Data: 2020-09-16, rozmiar: 218 KB Załącznik nr 4.2. – Rysunek E-1 Data: 2020-09-16, rozmiar: 90 KB Załącznik nr 4.3. – Rysunek […]

WAP.272.14.2020.MP – Zapytanie ofertowe: wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach archiwalnych i pomieszczeniu garażowym Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, w celu dostosowania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach do obowiązujących norm oświetlenia

    Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2020-09-11, rozmiar: 146 KB Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Data: 2020-08-24, rozmiar: 20 KB Modyfikacja treści zapytania ofertowego__24.08.2020 r. Data: 2020-08-24, rozmiar: 119 KB Załącznik nr 6 – Wzór umowy__po modyfikacji__24.08.2020 r. Data: 2020-08-24, rozmiar: 122 KB Załącznik nr 2 – Tabela równoważności__24.08.2020 r. Data: 2020-08-24, […]

II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2020 roku

Załączniki Wyniki konkursu Data: 2020-07-30, rozmiar: 236 KB Załącznik nr 7 – wytyczne Data: 2020-07-07, rozmiar: 141 KB Załącznik nr 2 – Załącznik do oferty Data: 2020-07-07, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 3 – Załącznik do oferty Data: 2020-07-07, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku postepowań egz. Data: 2020-07-07, rozmiar: 27 […]

WAP.272.13.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty Data: 2020-07-21, rozmiar: 144 KB Załącznik nr 4 – Wzór umowy Data: 2020-07-03, rozmiar: 105 KB Zapytanie ofertowe Data: 2020-07-03, rozmiar: 190 KB Załącznik nr 2 – Oświadczenie Data: 2020-07-03, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Data: 2020-07-03, rozmiar: 157 KB Załącznik nr 1 – […]

WAP.272.9.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty Data: 2020-07-07, rozmiar: 145 KB Zapytanie ofertowe Data: 2020-06-16, rozmiar: 194 KB Załącznik nr 2 – Oświadczenie Data: 2020-06-16, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Data: 2020-06-16, rozmiar: 151 KB Załącznik nr 4 – Wzór umowy Data: 2020-06-16, rozmiar: 107 KB Załącznik nr 1 – […]

WAP.272.6.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki Zawiadomienie o unieważnieniu Data: 2020-06-15, rozmiar: 131 KB Zapytanie ofertowe Data: 2020-06-01, rozmiar: 217 KB Załącznik nr 4 – Wzór umowy Data: 2020-06-01, rozmiar: 110 KB Załącznik nr 2 – Oświadczenie Data: 2020-06-01, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Data: 2020-06-01, rozmiar: 152 KB Załącznik nr 1 – Formularz […]

Ogłoszenie o powierzeniu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Załączniki Wyniki konkursu Data: 2020-06-18, rozmiar: 219 KB Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przyjęciu dotacji Data: 2020-06-18, rozmiar: 276 KB Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu Data: 2020-06-02, rozmiar: 208 KB Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert III Data: 2020-05-26, rozmiar: 260 KB Informacja o kolejnym przedłużeniu terminu Data: 2020-05-15, rozmiar: 270 KB Informacja […]

Ogłoszenie o wsparciu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Załączniki Wyniki konkursu Data: 2020-06-18, rozmiar: 231 KB Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przyjęciu dotacji Data: 2020-06-18, rozmiar: 280 KB Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu Data: 2020-06-02, rozmiar: 208 KB Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert III Data: 2020-05-26, rozmiar: 260 KB Informacja o kolejnym przedłużeniu terminu Data: 2020-05-15, rozmiar: 270 KB Informacja […]

Niepodlegające ustawie

2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko–mazurskiego w 2019 roku WAP.272.6.2019.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Niepodlegające ustawie

2018 WAP.5551.4.2018.MB – II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego WAP.5551.3.2018.MB – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa […]